Val till kommunfullmäktige i Heby - Ålder och kön - Heby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Harbo 1192 19,0% 31,1% 24,2% 25,7% 7,1% 52,8% 47,2% 3,3%  
Morgongåva 1958 17,4% 31,2% 24,4% 27,1% 6,9% 49,4% 50,6% 5,2%  
Tärnsjö 1762 16,1% 23,6% 28,6% 31,7% 6,4% 51,0% 49,0% 3,5%  
Västerlövsta Västra - Enåker 1872 16,2% 25,3% 27,9% 30,6% 6,4% 51,2% 48,8% 4,9%  
Västerlövsta Östra - Huddunge 1815 17,8% 25,6% 25,7% 31,0% 6,6% 51,1% 48,9% 2,9%  
Östervåla 2243 18,8% 23,1% 26,9% 31,2% 6,2% 51,9% 48,1% 2,3%  
Heby 10842 17,5% 26,3% 26,4% 29,8% 6,6% 51,1% 48,9% 3,7%

Kandidater - Heby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-10-14. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 40 5,0% 20,0% 40,0% 35,0%   47,5% 52,5%    
Centerpartiet 22   9,1% 68,2% 22,7%   54,5% 45,5%    
Det Lokala Partiet i Heby kommun 11   27,3% 54,5% 18,2%   63,6% 36,4%    
Folkpartiet liberalerna 15   60,0% 20,0% 20,0%   46,7% 53,3%    
Kristdemokraterna 14 14,3% 35,7% 28,6% 21,4%   50,0% 50,0%    
Miljöpartiet de gröna 10   30,0% 60,0% 10,0%   40,0% 60,0%    
Moderaterna 14   7,1% 28,6% 64,3%   57,1% 42,9%    
Sverigedemokraterna 9 22,2% 22,2% 11,1% 44,4% 11,1% 88,9% 11,1%    
Vänsterpartiet 9 11,1% 11,1% 66,7% 11,1%   66,7% 33,3%    
Heby 144 4,9% 23,6% 42,4% 29,2% 0,7% 54,2% 45,8%

Valda ledamöter - Heby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 14   21,4% 64,3% 14,3%   50,0% 50,0%    
Centerpartiet 8   12,5% 75,0% 12,5%   50,0% 50,0%    
Det Lokala Partiet i Heby kommun 3     66,7% 33,3%   66,7% 33,3%    
Folkpartiet liberalerna 1   100,0%       100,0%      
Kristdemokraterna 2   50,0% 50,0%       100,0%    
Miljöpartiet de gröna 2   50,0% 50,0%     50,0% 50,0%    
Moderaterna 4     50,0% 50,0%   50,0% 50,0%    
Sverigedemokraterna 5 40,0%   20,0% 40,0% 20,0% 80,0% 20,0%    
Vänsterpartiet 2     50,0% 50,0%   50,0% 50,0%    
Heby 41 4,9% 17,1% 56,1% 22,0% 2,4% 53,7% 46,3%

http://www.val.se