Val till kommunfullmäktige i Mönsterås - Ålder och kön - Mönsterås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Blomstermåla 1505 17,5% 29,1% 24,7% 28,6% 6,8% 52,0% 48,0% 3,7%  
Fliseryd 1113 14,6% 31,0% 26,0% 28,5% 5,6% 51,2% 48,8% 5,5%  
Mönsterås Centrum N 818 21,8% 23,7% 23,6% 30,9% 5,7% 47,2% 52,8% 5,6%  
Mönsterås Centrum S 1127 18,4% 22,5% 20,7% 38,4% 4,4% 46,5% 53,5% 2,7%  
Mönsterås Landsbygd N 1190 15,9% 28,8% 31,4% 23,9% 6,2% 53,5% 46,5% 2,4%  
Mönsterås Landsbygd S 997 13,5% 25,5% 24,1% 36,9% 4,4% 47,1% 52,9% 1,5%  
Mönsterås Ljungnäs 1077 13,6% 28,7% 25,3% 32,5% 6,6% 50,8% 49,2% 2,4%  
Timmernabben 1184 14,9% 25,7% 27,4% 32,1% 4,8% 50,8% 49,2% 1,7%  
Ålem 1393 16,9% 25,6% 24,7% 32,9% 7,0% 50,4% 49,6% 2,0%  
Mönsterås 10404 16,3% 26,9% 25,4% 31,5% 5,8% 50,2% 49,8% 3,0%

Kandidater - Mönsterås

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-10-14. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 65 3,1% 40,0% 32,3% 24,6% 1,5% 49,2% 50,8%    
Centerpartiet 60 3,3% 40,0% 30,0% 26,7%   53,3% 46,7% 1,7%  
Folkpartiet liberalerna 13   7,7% 15,4% 76,9%   46,2% 53,8%    
Kristdemokraterna 17 5,9% 17,6% 47,1% 29,4% 5,9% 29,4% 70,6%    
Miljöpartiet de gröna 7   42,9% 28,6% 28,6%   57,1% 42,9% 14,3%  
Moderaterna 13 7,7% 15,4% 15,4% 61,5%   53,8% 46,2%    
Svenskarnas parti 3 33,3% 33,3% 33,3%     100,0%      
Sverigedemokraterna 4 25,0% 50,0% 25,0%     100,0%      
Vänsterpartiet 13 7,7%   61,5% 30,8%   53,8% 46,2%    
Mönsterås 195 4,6% 31,8% 32,3% 31,3% 1,0% 51,3% 48,7% 1,0%

Valda ledamöter - Mönsterås

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 17   41,2% 35,3% 23,5%   52,9% 47,1%    
Centerpartiet 20   55,0% 30,0% 15,0%   50,0% 50,0% 5,0%  
Folkpartiet liberalerna 1   100,0%         100,0%    
Kristdemokraterna 1       100,0%   100,0%      
Miljöpartiet de gröna 1   100,0%         100,0%    
Moderaterna 2     50,0% 50,0%   50,0% 50,0%    
Sverigedemokraterna 4 25,0% 50,0% 25,0%     100,0%      
Vänsterpartiet 2 50,0%   50,0%     50,0% 50,0%    
Mönsterås 48 4,2% 45,8% 31,2% 18,8% 54,2% 45,8% 2,1%

http://www.val.se