Val till kommunfullmäktige i Helsingborg - Ålder och kön - Helsingborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Helsingborg Norra 53412 20,1% 33,1% 22,6% 24,2% 6,1% 48,1% 51,9% 6,2%  
Helsingborg Södra 52083 20,0% 32,9% 23,1% 24,1% 6,0% 49,0% 51,0% 6,8%  
Helsingborg 105495 20,1% 33,0% 22,8% 24,1% 6,0% 48,6% 51,4% 6,5%

Kandidater - Helsingborg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-10-14. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 67 14,9% 31,3% 35,8% 17,9% 4,5% 47,8% 52,2% 1,5%  
Centerpartiet 25 28,0% 16,0% 32,0% 24,0% 20,0% 64,0% 36,0%    
Folkpartiet liberalerna 23 21,7% 34,8% 34,8% 8,7% 8,7% 65,2% 34,8%    
Framstegspartiet 1   100,0%       100,0%      
Kommunistiska Partiet 11 45,5% 27,3% 18,2% 9,1%   63,6% 36,4%    
Kristdemokraterna 18   44,4% 44,4% 11,1%   61,1% 38,9%    
Miljöpartiet de gröna 38 7,9% 39,5% 31,6% 21,1% 2,6% 50,0% 50,0% 5,3%  
Moderaterna 61 6,6% 44,3% 18,0% 31,1% 1,6% 72,1% 27,9%    
Piratpartiet 11 54,5% 45,5%     18,2% 63,6% 36,4%    
SPI Välfärden 16 6,2%   31,2% 62,5%   62,5% 37,5%    
Svenskarnas parti 3 33,3% 33,3% 33,3%     100,0%      
Sverigedemokraterna 37 8,1% 16,2% 37,8% 37,8% 5,4% 73,0% 27,0%    
Vänsterpartiet 29 10,3% 31,0% 37,9% 20,7%   44,8% 55,2%    
Ångfärjepartiet 25 4,0% 20,0% 44,0% 32,0% 4,0% 52,0% 48,0% 4,0%  
Helsingborg 365 13,4% 31,0% 31,5% 24,1% 4,7% 59,7% 40,3% 1,1%

Valda ledamöter - Helsingborg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 19 15,8% 36,8% 47,4%     47,4% 52,6%    
Centerpartiet 2 50,0%   50,0%   50,0% 100,0%      
Folkpartiet liberalerna 4   50,0% 50,0%     50,0% 50,0%    
Kristdemokraterna 2   50,0% 50,0%     100,0%      
Miljöpartiet de gröna 6 16,7% 16,7% 66,7%     50,0% 50,0%    
Moderaterna 19 5,3% 63,2% 21,1% 10,5%   52,6% 47,4%    
Sverigedemokraterna 10 10,0% 10,0% 30,0% 50,0%   70,0% 30,0%    
Vänsterpartiet 3   33,3% 33,3% 33,3%   66,7% 33,3%    
Helsingborg 65 10,8% 38,5% 38,5% 12,3% 1,5% 56,9% 43,1%

http://www.val.se