Val till kommunfullmäktige i Ystad - Ålder och kön - Ystad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bellevue N 1483 13,4% 26,9% 24,8% 34,9% 6,2% 49,2% 50,8% 2,2%  
Bellevue S-Edvinshem SÖ 1476 16,0% 25,1% 23,6% 35,2% 4,3% 45,5% 54,5% 2,9%  
Edvinshem-Västra Sjöstaden-Åkesholm 2001 11,9% 31,1% 22,6% 34,4% 5,1% 47,7% 52,3% 1,8%  
Egna hem-Solbacken SÖ 1279 19,5% 26,6% 24,9% 29,0% 7,0% 46,9% 53,1% 2,7%  
Gamla staden centrum 1657 19,1% 22,6% 22,2% 36,1% 5,6% 43,7% 56,3% 3,3%  
Gamla staden-Gjuteriet 1497 14,3% 19,7% 25,6% 40,4% 4,6% 43,4% 56,6% 2,9%  
Glemmingebro-Ingelstorp-Kåseberga 1108 10,6% 24,5% 27,0% 37,9% 3,9% 49,3% 50,7% 3,6%  
Hälsobacken 1100 13,5% 25,0% 26,9% 34,5% 4,6% 49,2% 50,8% 2,3%  
Köpingebro 897 14,2% 36,3% 26,6% 22,9% 6,4% 50,4% 49,6% 4,1%  
Löderup m fl 941 10,4% 23,8% 29,2% 36,6% 4,1% 50,5% 49,5% 4,0%  
Nybrostrand-St Köpinge-Svenstorp 1188 11,0% 30,0% 25,4% 33,6% 3,6% 49,8% 50,2% 2,5%  
Skårby-Rögla-Rynge-Sjörup m fl 764 17,0% 32,7% 27,9% 22,4% 5,8% 54,3% 45,7% 4,7%  
Solbacken N 1291 18,3% 26,5% 27,0% 28,2% 5,8% 47,6% 52,4% 2,5%  
St Herrestad-Hedeskoga-Bussjö m fl 1393 14,9% 45,4% 22,3% 17,4% 6,9% 51,1% 48,9% 3,2%  
Surbrunnen-Östra förstaden N 1658 19,8% 21,4% 21,0% 37,8% 5,1% 46,0% 54,0% 3,4%  
Svarte-Snårestad-Bjäresjö m fl 1274 13,5% 34,5% 27,2% 24,8% 6,4% 49,5% 50,5% 3,7%  
Sövestad-Baldringe-Högestad m fl 643 17,7% 34,2% 26,7% 21,3% 7,0% 49,9% 50,1% 4,5%  
Östra förstaden S-G:a staden Ö-Regem 1970 18,8% 23,9% 25,3% 32,0% 5,4% 48,2% 51,8% 5,6%  
Ystad 23620 15,4% 27,8% 24,9% 31,9% 5,4% 48,0% 52,0% 3,3%

Kandidater - Ystad

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-10-14. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 46 10,9% 26,1% 34,8% 28,3% 2,2% 60,9% 39,1% 2,2%  
Centerpartiet 19 5,3% 21,1% 36,8% 36,8%   52,6% 47,4%    
Folkpartiet liberalerna 16 6,2% 6,2% 25,0% 62,5% 6,2% 50,0% 50,0%    
Kristdemokraterna 7   14,3% 28,6% 57,1%   57,1% 42,9%    
Miljöpartiet de gröna 18 11,1% 50,0% 27,8% 11,1% 5,6% 72,2% 27,8%    
Moderaterna 38 5,3% 28,9% 34,2% 31,6% 2,6% 55,3% 44,7%    
SPI Välfärden 7     14,3% 85,7%   57,1% 42,9%    
Svenskarnas parti 1       100,0%   100,0%      
Sverigedemokraterna 14   50,0% 28,6% 21,4%   85,7% 14,3%    
Vänsterpartiet 7 14,3% 42,9% 28,6% 14,3%   57,1% 42,9%    
Ystad 173 6,9% 27,7% 31,2% 34,1% 2,3% 60,7% 39,3% 0,6%

Valda ledamöter - Ystad

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 20 10,0% 25,0% 35,0% 30,0% 5,0% 50,0% 50,0%    
Centerpartiet 4   50,0% 50,0%     50,0% 50,0%    
Folkpartiet liberalerna 2     50,0% 50,0%   50,0% 50,0%    
Kristdemokraterna 1       100,0%   100,0%      
Miljöpartiet de gröna 3   66,7% 33,3%     66,7% 33,3%    
Moderaterna 12 8,3% 25,0% 50,0% 16,7%   58,3% 41,7%    
Sverigedemokraterna 6   66,7% 16,7% 16,7%   83,3% 16,7%    
Vänsterpartiet 1       100,0%     100,0%    
Ystad 49 6,1% 32,7% 36,7% 24,5% 2,0% 57,1% 42,9%

http://www.val.se