Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Ålder och kön - Hässleholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hässleholm Centrum-Nordöstra 20304 20,8% 30,0% 22,0% 27,2% 6,1% 48,9% 51,1% 5,3%  
Hässleholm Norra-Östra-Södra-Västra 20015 16,1% 29,5% 24,3% 30,1% 6,3% 51,3% 48,7% 4,8%  
Hässleholm 40319 18,5% 29,7% 23,1% 28,7% 6,2% 50,1% 49,9% 5,1%

Kandidater - Hässleholm

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-10-14. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 54 7,4% 29,6% 46,3% 16,7%   55,6% 44,4%    
Centerpartiet 27 3,7% 29,6% 25,9% 40,7%   63,0% 37,0%    
Folkets Väl 27 3,7% 7,4% 40,7% 48,1%   81,5% 18,5% 3,7%  
Folkpartiet liberalerna 19   26,3% 36,8% 36,8%   57,9% 42,1%    
Kristdemokraterna 27 3,7% 33,3% 25,9% 37,0%   66,7% 33,3%    
Miljöpartiet de gröna 21 9,5% 38,1% 33,3% 19,0% 4,8% 38,1% 61,9%    
Moderaterna 33 24,2% 21,2% 33,3% 21,2% 15,2% 63,6% 36,4%    
Socialistiska Partiet 5     60,0% 40,0%   60,0% 40,0%    
SPI Välfärden 26 30,8% 26,9% 23,1% 19,2% 3,8% 57,7% 42,3% 3,8%  
Sverigedemokraterna 29 3,4% 55,2% 10,3% 31,0%   62,1% 37,9%    
Vänsterpartiet 14 7,1% 42,9% 35,7% 14,3%   42,9% 57,1%    
Hässleholm 282 9,6% 29,8% 32,6% 28,0% 2,5% 59,9% 40,1% 0,7%

Valda ledamöter - Hässleholm

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 20 10,0% 25,0% 45,0% 20,0%   50,0% 50,0%    
Centerpartiet 4     75,0% 25,0%   75,0% 25,0%    
Folkets Väl 2     50,0% 50,0%   100,0%      
Folkpartiet liberalerna 3   33,3% 66,7%     66,7% 33,3%    
Kristdemokraterna 4   25,0% 50,0% 25,0%   50,0% 50,0%    
Miljöpartiet de gröna 4   50,0% 25,0% 25,0%   50,0% 50,0%    
Moderaterna 8 25,0% 12,5% 50,0% 12,5% 25,0% 62,5% 37,5%    
Sverigedemokraterna 14 7,1% 71,4% 7,1% 14,3%   57,1% 42,9%    
Vänsterpartiet 2   50,0%   50,0%   100,0%      
Hässleholm 61 8,2% 34,4% 37,7% 19,7% 3,3% 59,0% 41,0%

http://www.val.se