Val till kommunfullmäktige i Vårgårda - Ålder och kön - Vårgårda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Algutstorp-Landa 910 17,4% 34,4% 22,7% 25,5% 7,3% 52,9% 47,1% 2,6%  
Hol M Fl. Förs 1092 15,7% 32,9% 28,0% 23,4% 5,6% 52,3% 47,7% 1,8%  
Kullings-Skövde 1 1126 16,5% 30,4% 26,6% 26,6% 6,9% 51,2% 48,8% 2,5%  
Kullings-Skövde 2 1557 22,5% 27,4% 21,5% 28,6% 6,7% 48,3% 51,7% 9,4%  
Kullings-Skövde 3 1326 23,0% 28,7% 19,0% 29,3% 7,8% 48,9% 51,1% 2,5%  
Lena M. Fl. Förs 1229 16,8% 36,9% 26,5% 19,9% 5,3% 51,4% 48,6% 2,8%  
Nårunga-Ornunga 1335 16,3% 30,6% 27,3% 25,8% 6,4% 51,3% 48,7% 1,3%  
Vårgårda 8575 18,6% 31,3% 24,3% 25,8% 6,6% 50,7% 49,3% 3,5%

Kandidater - Vårgårda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-10-14. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 26   61,5% 26,9% 11,5%   53,8% 46,2%    
Centerpartiet 24 4,2% 25,0% 37,5% 33,3% 4,2% 45,8% 54,2%    
Folkpartiet liberalerna 16   18,8% 6,2% 75,0%   56,2% 43,8%    
Kristdemokraterna 20   40,0% 35,0% 25,0%   65,0% 35,0%    
Miljöpartiet de gröna 15   26,7% 40,0% 33,3%   60,0% 40,0%    
Moderaterna 18 5,6% 38,9% 27,8% 27,8%   77,8% 22,2%    
Sverigedemokraterna 2   50,0%   50,0%   100,0%      
Vänsterpartiet 7 28,6% 57,1% 14,3%     57,1% 42,9%    
Vårgårda 128 3,1% 38,3% 28,1% 30,5% 0,8% 59,4% 40,6%

Valda ledamöter - Vårgårda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 12   58,3% 33,3% 8,3%   50,0% 50,0%    
Centerpartiet 7   57,1% 28,6% 14,3%   42,9% 57,1%    
Folkpartiet liberalerna 3   33,3%   66,7%   66,7% 33,3%    
Kristdemokraterna 4   50,0% 50,0%     50,0% 50,0%    
Miljöpartiet de gröna 2   50,0%   50,0%   50,0% 50,0%    
Moderaterna 7 14,3% 28,6% 42,9% 14,3%   57,1% 42,9%    
Sverigedemokraterna 4   25,0% 50,0% 25,0%   100,0%      
Vänsterpartiet 2   100,0%       50,0% 50,0%    
Vårgårda 41 2,4% 48,8% 31,7% 17,1% 56,1% 43,9%

http://www.val.se