Val till kommunfullmäktige i Eda - Ålder och kön - Eda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Charlottenbergs omland 1678 16,7% 31,3% 28,1% 23,9% 6,8% 53,3% 46,7% 20,7%  
Charlottenbergs tätort 1484 17,3% 25,4% 20,6% 36,8% 5,5% 47,7% 52,3% 35,6%  
Koppom 1368 15,6% 25,0% 28,9% 30,6% 5,0% 51,2% 48,8% 19,2%  
Köla-Skillingmark 1002 15,1% 26,6% 27,4% 30,8% 4,5% 51,1% 48,9% 13,3%  
Åmotfors 1379 16,5% 26,0% 27,0% 30,5% 5,6% 52,6% 47,4% 19,5%  
Eda 6911 16,3% 27,1% 26,3% 30,3% 5,6% 51,2% 48,8% 22,3%

Kandidater - Eda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-10-14. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 27 3,7% 40,7% 33,3% 22,2%   66,7% 33,3% 3,7%  
Centerpartiet 26 3,8% 23,1% 57,7% 15,4%   53,8% 46,2% 3,8%  
Folkpartiet liberalerna 7   14,3% 28,6% 57,1%   57,1% 42,9%    
Hela Edas Lista 28 3,6% 42,9% 25,0% 28,6%   67,9% 32,1% 14,3%  
Kristdemokraterna 6   33,3% 50,0% 16,7%   83,3% 16,7%    
Moderaterna 15 6,7% 6,7% 66,7% 20,0%   66,7% 33,3%    
Sverigedemokraterna 2 50,0%   50,0%     100,0%      
Vänsterpartiet 12   50,0% 41,7% 8,3%   58,3% 41,7% 16,7%  
Eda 123 4,1% 31,7% 42,3% 22,0% 64,2% 35,8% 6,5%

Valda ledamöter - Eda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 10   40,0% 40,0% 20,0%   60,0% 40,0%    
Centerpartiet 5     80,0% 20,0%   20,0% 80,0%    
Folkpartiet liberalerna 1     100,0%     100,0%      
Hela Edas Lista 10 10,0% 40,0% 20,0% 30,0%   50,0% 50,0% 10,0%  
Kristdemokraterna 1     100,0%     100,0%      
Moderaterna 3   33,3% 66,7%     66,7% 33,3%    
Sverigedemokraterna 2 50,0%   50,0%     100,0%      
Vänsterpartiet 3   66,7% 33,3%     66,7% 33,3% 33,3%  
Eda 35 5,7% 31,4% 45,7% 17,1% 57,1% 42,9% 5,7%

http://www.val.se