Val till kommunfullmäktige i Årjäng - Ålder och kön - Årjäng

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Holmedal-Karlanda 1162 14,4% 28,5% 29,3% 27,8% 5,6% 52,1% 47,9% 14,8%  
Sillerud 867 14,1% 28,7% 24,8% 32,4% 5,5% 55,2% 44,8% 6,5%  
Töcksfors 2027 16,1% 33,9% 22,7% 27,3% 5,0% 50,7% 49,3% 24,0%  
Årjäng N 1432 18,6% 24,3% 22,9% 34,2% 5,4% 47,6% 52,4% 14,5%  
Årjäng V 1412 15,3% 28,6% 25,5% 30,6% 5,3% 51,6% 48,4% 16,2%  
Årjäng Ö 966 18,7% 29,7% 24,9% 26,6% 8,2% 49,8% 50,2% 11,4%  
Årjäng 7866 16,2% 29,3% 24,7% 29,7% 5,7% 50,9% 49,1% 16,0%

Kandidater - Årjäng

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-10-14. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 34   38,2% 35,3% 26,5%   47,1% 52,9%    
Centerpartiet 45 4,4% 28,9% 46,7% 20,0%   66,7% 33,3% 4,4%  
Folkpartiet liberalerna 30   46,7% 20,0% 33,3%   73,3% 26,7%    
Kristdemokraterna 28 7,1% 42,9% 35,7% 14,3%   71,4% 28,6% 3,6%  
Miljöpartiet de gröna 7   42,9% 42,9% 14,3%   57,1% 42,9%    
Moderaterna 27 7,4% 44,4% 25,9% 22,2%   59,3% 40,7% 3,7%  
Nordmarkspartiet 7 14,3% 57,1%   28,6% 14,3% 71,4% 28,6%    
Sverigedemokraterna 2   50,0% 50,0%     100,0%      
Vänsterpartiet 3     66,7% 33,3%   33,3% 66,7%    
Årjäng 183 3,8% 39,3% 33,9% 23,0% 0,5% 63,4% 36,6% 2,2%

Valda ledamöter - Årjäng

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 10   40,0% 50,0% 10,0%   50,0% 50,0%    
Centerpartiet 9   22,2% 77,8%     44,4% 55,6%    
Folkpartiet liberalerna 4   100,0%       50,0% 50,0%    
Kristdemokraterna 5   40,0% 40,0% 20,0%   60,0% 40,0%    
Miljöpartiet de gröna 1     100,0%     100,0%      
Moderaterna 3 33,3% 33,3%   33,3%   66,7% 33,3%    
Sverigedemokraterna 3   33,3% 66,7%     100,0%      
Årjäng 35 2,9% 40,0% 48,6% 8,6% 57,1% 42,9%

http://www.val.se