Val till kommunfullmäktige i Söderhamn - Ålder och kön - Söderhamn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergvik 1219 13,9% 26,9% 26,9% 32,2% 4,6% 52,2% 47,8% 3,4%  
Ljusne 1976 13,4% 21,3% 27,7% 37,6% 5,4% 50,2% 49,8% 3,6%  
Marma-Mo 1477 15,0% 27,8% 27,7% 29,5% 4,6% 51,2% 48,8% 1,9%  
Norrala-Trönö 1421 10,0% 26,5% 31,4% 32,2% 4,0% 52,3% 47,7% 1,5%  
Sandarne 1668 15,9% 29,5% 27,5% 27,0% 5,8% 52,6% 47,4% 2,2%  
Skog 830 11,7% 21,6% 25,3% 41,4% 4,7% 53,3% 46,7% 1,9%  
Stugsund 1096 17,1% 31,6% 26,8% 24,5% 6,0% 49,7% 50,3% 1,7%  
Söderala 1573 16,0% 29,1% 27,7% 27,3% 5,5% 51,3% 48,7% 1,5%  
Söderhamn Centrum-Väster 1648 21,0% 20,1% 19,1% 39,9% 6,0% 44,2% 55,8% 3,3%  
Söderhamn Klossdammen-Stormyran m fl 1350 16,0% 20,1% 26,1% 37,9% 5,9% 47,9% 52,1% 1,5%  
Söderhamn Norrberget-Hägnan m fl 1737 19,1% 25,4% 23,7% 31,8% 6,9% 47,7% 52,3% 6,7%  
Söderhamn Norrtull-Granskär 2055 19,9% 22,4% 19,8% 38,0% 5,6% 47,8% 52,2% 5,4%  
Söderhamn Öster-Broberg-Färssjön 1100 18,4% 31,2% 27,6% 22,8% 7,6% 49,6% 50,4% 2,7%  
Vågbro 1481 13,6% 29,5% 28,0% 28,8% 5,5% 52,3% 47,7% 1,4%  
Söderhamn 20631 16,0% 25,7% 25,8% 32,5% 5,6% 49,9% 50,1% 2,9%

Kandidater - Söderhamn

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-10-14. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 48 10,4% 35,4% 43,8% 10,4%   50,0% 50,0% 2,1%  
Centerpartiet 28 3,6% 28,6% 35,7% 32,1%   64,3% 35,7%    
Folkpartiet liberalerna 15 13,3% 6,7% 20,0% 60,0% 6,7% 66,7% 33,3%    
Kristdemokraterna 11 9,1% 9,1% 27,3% 54,5% 9,1% 63,6% 36,4%    
Miljöpartiet de gröna 11 9,1% 18,2% 27,3% 45,5%   63,6% 36,4%    
Moderaterna 20 20,0% 20,0% 15,0% 45,0%   60,0% 40,0% 5,0%  
SPI Välfärden 4       100,0%   50,0% 50,0%    
Sverigedemokraterna 17 11,8% 23,5% 23,5% 41,2% 11,8% 64,7% 35,3%    
Vänsterpartiet 20 25,0% 30,0% 30,0% 15,0% 5,0% 60,0% 40,0%    
Söderhamn 174 12,1% 24,7% 30,5% 32,8% 2,9% 59,2% 40,8% 1,1%

Valda ledamöter - Söderhamn

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 18 11,1% 27,8% 61,1%     50,0% 50,0%    
Centerpartiet 7   42,9% 28,6% 28,6%   57,1% 42,9%    
Folkpartiet liberalerna 2   50,0%   50,0%   50,0% 50,0%    
Kristdemokraterna 1     100,0%     100,0%      
Miljöpartiet de gröna 2       100,0%   50,0% 50,0%    
Moderaterna 5 40,0% 20,0%   40,0%   60,0% 40,0%    
SPI Välfärden 2       100,0%   50,0% 50,0%    
Sverigedemokraterna 8 12,5% 37,5% 12,5% 37,5% 12,5% 50,0% 50,0%    
Vänsterpartiet 4 25,0% 50,0% 25,0%     25,0% 75,0%    
Söderhamn 49 12,2% 30,6% 32,7% 24,5% 2,0% 51,0% 49,0%

http://www.val.se