Val till kommunfullmäktige i Haparanda - Ålder och kön - Haparanda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Grankullen 878 12,5% 31,8% 25,7% 30,0% 5,2% 52,3% 47,7% 20,6%  
Haparanda Norra 1890 17,4% 24,4% 24,8% 33,5% 6,0% 47,8% 52,2% 30,4%  
Haparanda Södra 1441 16,2% 20,7% 26,0% 37,1% 5,3% 47,1% 52,9% 30,9%  
Karungi 823 11,2% 23,0% 31,8% 34,0% 5,0% 57,0% 43,0% 17,7%  
Marielund 1641 15,2% 27,4% 32,2% 25,1% 5,9% 51,8% 48,2% 41,7%  
Nikkala 894 14,8% 26,7% 31,3% 27,2% 5,1% 56,5% 43,5% 16,1%  
Seskarö 409 11,0% 23,5% 27,1% 38,4% 5,1% 55,5% 44,5% 13,0%  
Haparanda 7976 14,9% 25,2% 28,2% 31,6% 5,5% 51,3% 48,7% 27,9%

Kandidater - Haparanda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-10-14. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 34 8,8% 23,5% 32,4% 35,3% 5,9% 50,0% 50,0% 5,9%  
Centerpartiet 20 5,0% 20,0% 55,0% 20,0%   55,0% 45,0% 15,0%  
Kristdemokraterna 9   11,1% 33,3% 55,6%   55,6% 44,4%    
Moderaterna 17 11,8% 17,6% 47,1% 23,5% 11,8% 58,8% 41,2% 5,9%  
Vänsterpartiet 8   12,5% 37,5% 50,0%   62,5% 37,5% 12,5%  
Haparanda 88 6,8% 19,3% 40,9% 33,0% 4,5% 54,5% 45,5% 8,0%

Valda ledamöter - Haparanda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 17 17,6% 41,2% 35,3% 5,9% 11,8% 52,9% 47,1% 11,8%  
Centerpartiet 9 11,1% 22,2% 55,6% 11,1%   44,4% 55,6% 11,1%  
Kristdemokraterna 1     100,0%     100,0%      
Moderaterna 5   20,0% 60,0% 20,0%   40,0% 60,0%    
Sverigedemokraterna 1       100,0%   100,0%      
Vänsterpartiet 2     100,0%     50,0% 50,0%    
Haparanda 35 11,4% 28,6% 48,6% 11,4% 5,7% 51,4% 48,6% 8,6%

http://www.val.se