Val till kommunfullmäktige i Upplands Väsby - Ålder och kön - Norra valkretsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Apoteksskogen 1456 26,0% 35,6% 20,1% 18,3% 7,4% 50,0% 50,0% 19,1%  
Brunnby 1295 27,6% 43,9% 16,1% 12,4% 7,3% 49,5% 50,5% 9,5%  
Folkparken 1723 19,0% 26,4% 21,6% 33,0% 4,1% 47,1% 52,9% 7,5%  
Fysingen 1121 19,6% 37,8% 26,0% 16,5% 6,9% 55,1% 44,9% 15,1%  
Korpkulla 1312 20,1% 31,7% 26,2% 22,0% 6,1% 50,5% 49,5% 7,1%  
Mälaren 1157 17,0% 30,5% 25,8% 26,7% 4,1% 48,7% 51,3% 8,1%  
Nedra Runby 1158 21,0% 34,6% 21,3% 23,1% 6,4% 48,8% 51,2% 9,4%  
Odenslunda 1206 19,1% 44,4% 20,5% 16,1% 8,4% 50,3% 49,7% 7,9%  
Skälby 1391 19,9% 34,7% 20,0% 25,4% 6,8% 48,8% 51,2% 8,9%  
Vilunda 1581 22,1% 27,8% 20,2% 29,9% 5,6% 46,9% 53,1% 11,2%  
Väsbyskogen 1763 21,6% 32,2% 19,1% 27,2% 5,2% 49,0% 51,0% 15,9%  
Övra Runby 1391 23,7% 36,3% 20,8% 19,2% 6,9% 50,8% 49,2% 10,4%  
Norra valkretsen 16554 21,5% 34,2% 21,3% 23,0% 6,2% 49,5% 50,5% 11,0%

http://www.val.se