Val till kommunfullmäktige i Österåker - Ålder och kön - Österåker Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Berga 1 1834 27,1% 30,7% 18,0% 24,2% 6,8% 47,7% 52,3% 10,0%  
Berga 2 642 19,0% 36,9% 20,6% 23,5% 9,7% 51,7% 48,3% 11,1%  
Hacksta 1 1709 22,7% 31,5% 18,0% 27,9% 6,6% 46,8% 53,2% 13,3%  
Hacksta 2 1495 18,4% 27,4% 20,8% 33,4% 6,1% 48,3% 51,7% 7,0%  
Ljusterö 1532 11,7% 20,1% 30,4% 37,8% 4,5% 53,2% 46,8% 2,9%  
Roslagskulla-Åsätra 1581 14,0% 32,5% 30,4% 23,0% 5,8% 52,3% 47,7% 4,7%  
Runö 1330 21,7% 33,7% 22,3% 22,4% 6,0% 48,6% 51,4% 11,4%  
Skånsta 1145 16,9% 43,5% 19,6% 20,1% 8,6% 52,6% 47,4% 5,2%  
Smedby 1444 14,8% 36,3% 19,8% 29,2% 6,7% 48,3% 51,7% 5,7%  
Säby 1252 11,4% 54,5% 21,4% 12,7% 4,6% 52,1% 47,9% 8,9%  
Åkerstorp 1377 15,9% 43,0% 20,5% 20,6% 7,6% 49,9% 50,1% 6,5%  
Österåker Norra 15341 17,9% 34,6% 22,1% 25,4% 6,4% 49,9% 50,1% 7,8%

http://www.val.se