Val till kommunfullmäktige i Österåker - Ålder och kön - Österåker Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Margretelund 1 1719 12,9% 43,8% 25,3% 18,0% 7,0% 51,4% 48,6% 3,3%  
Margretelund 2 1681 20,4% 41,5% 21,2% 16,8% 8,3% 47,8% 52,2% 4,6%  
Margretelund 3 1532 15,4% 42,1% 24,0% 18,5% 8,2% 50,4% 49,6% 4,7%  
Rydbo 1221 14,5% 40,8% 24,9% 19,8% 6,7% 50,4% 49,6% 6,1%  
Skärgårdsstad 1865 16,9% 42,1% 26,8% 14,2% 8,4% 52,7% 47,3% 5,4%  
Svinninge 1180 13,8% 41,4% 25,3% 19,5% 5,4% 53,6% 46,4% 7,1%  
Söra 1 1263 15,8% 45,9% 20,3% 18,0% 6,5% 50,4% 49,6% 6,7%  
Söra 2 1619 15,4% 27,7% 20,1% 36,7% 5,5% 48,2% 51,8% 5,1%  
Österskär 1 1639 16,4% 28,6% 22,5% 32,6% 7,7% 47,2% 52,8% 5,6%  
Österskär 2 1840 13,2% 33,6% 26,3% 26,8% 8,1% 50,1% 49,9% 4,3%  
Österåker Södra 15559 15,5% 38,5% 23,7% 22,3% 7,3% 50,1% 49,9% 5,1%

http://www.val.se