Val till kommunfullmäktige i Värmdö - Ålder och kön - Värmdö och Djurö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Djurö 1 Vindö 912 8,7% 24,1% 27,7% 39,5% 3,6% 54,7% 45,3% 3,2%  
Djurö 2 Djurö 926 16,8% 31,5% 22,5% 29,2% 7,3% 49,5% 50,5% 5,0%  
Djurö 3 Stavsnäs 1662 15,3% 30,6% 26,4% 27,7% 6,3% 53,4% 46,6% 7,4%  
Värmdö 1 Saltarö 1150 13,0% 31,7% 32,0% 23,2% 5,0% 54,5% 45,5% 5,9%  
Värmdö 2 Strömma 1673 14,9% 38,3% 26,1% 20,7% 6,1% 53,6% 46,4% 6,8%  
Värmdö 3 Ängsvik 1629 16,1% 31,7% 30,5% 21,7% 5,9% 52,8% 47,2% 5,5%  
Värmdö 4 Hemmesta 995 20,6% 29,8% 20,4% 29,1% 8,0% 46,7% 53,3% 4,7%  
Värmdö 5 Vik 1812 13,5% 51,3% 23,6% 11,6% 7,1% 49,7% 50,3% 2,8%  
Värmdö 6 Kopparmora 1715 18,0% 36,5% 26,5% 19,0% 7,7% 51,7% 48,3% 6,2%  
Värmdö 7 Haghulta Kolvik 988 14,5% 44,6% 25,1% 15,8% 7,6% 51,7% 48,3% 3,8%  
Värmdö och Djurö 13462 15,3% 35,9% 26,3% 22,6% 6,5% 51,9% 48,1% 5,3%

http://www.val.se