Val till kommunfullmäktige i Järfälla - Ålder och kön - Järfälla Andra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
19 Nyberg 1935 26,5% 40,4% 18,6% 14,6% 4,9% 51,6% 48,4% 22,4%  
20 Tallbohov 848 27,4% 41,7% 18,5% 12,4% 8,7% 51,1% 48,9% 24,6%  
21 Snapphanen 1168 26,1% 41,7% 18,5% 13,7% 7,4% 51,6% 48,4% 22,9%  
22 Hammaren 1584 20,0% 27,6% 21,0% 31,4% 3,4% 46,1% 53,9% 8,1%  
23 Dackevägen 1218 23,5% 38,0% 20,1% 18,4% 7,1% 49,3% 50,7% 14,5%  
24 Centrala Jakobsberg 1197 21,1% 27,7% 20,8% 30,3% 4,6% 48,2% 51,8% 11,7%  
25 Södra Aspnäs 1860 18,8% 31,2% 22,5% 27,5% 5,1% 46,6% 53,4% 10,0%  
26 Ekedal 1713 16,2% 33,5% 23,4% 26,9% 5,3% 48,2% 51,8% 11,4%  
27 Norra Aspnäs 761 16,6% 21,8% 19,3% 42,3% 3,5% 48,6% 51,4% 8,7%  
28 Vattmyra 1241 17,9% 32,2% 27,5% 22,4% 9,1% 50,7% 49,3% 5,9%  
29 Berghem/Polhem 1965 16,8% 42,5% 23,0% 17,7% 7,3% 51,9% 48,1% 7,9%  
30 Bolinder strand 1204 13,3% 27,6% 27,8% 31,3% 2,3% 49,3% 50,7% 5,1%  
31 Lädersättra 1738 22,5% 26,7% 21,8% 29,0% 5,2% 49,0% 51,0% 8,0%  
32 Centrala Kalhäll 1537 23,3% 27,7% 21,3% 27,8% 4,6% 47,6% 52,4% 8,7%  
33 Emaljvägen/Kopparvägen 1718 23,3% 26,0% 16,7% 34,1% 4,6% 48,1% 51,9% 10,1%  
34 Ulvsättra/Skogstorp 1848 23,1% 44,4% 21,6% 10,9% 7,7% 49,7% 50,3% 14,3%  
35 Kolarängen/Villastaden 1597 17,8% 31,9% 24,7% 25,7% 6,6% 51,3% 48,7% 11,5%  
36 Stäket 1719 15,1% 44,6% 27,3% 13,0% 7,3% 51,8% 48,2% 5,2%  
Järfälla Andra 26851 20,4% 34,2% 22,0% 23,4% 5,8% 49,5% 50,5% 11,5%

http://www.val.se