Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Ålder och kön - Huddinge Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Flemingsberg centrum 1892 36,9% 36,9% 12,6% 13,6% 5,7% 52,8% 47,2% 37,0%  
Fridhem 1419 12,4% 39,2% 26,1% 22,3% 7,3% 50,0% 50,0% 4,2%  
Fullersta gård 1746 15,4% 27,8% 22,0% 34,8% 5,3% 46,0% 54,0% 5,9%  
Glömsta 1361 18,8% 50,1% 20,1% 11,0% 7,1% 52,4% 47,6% 8,0%  
Grantorp norra 1364 24,0% 41,1% 24,1% 10,8% 6,2% 49,5% 50,5% 22,0%  
Grantorp östra 1587 30,1% 38,1% 21,4% 10,5% 6,6% 51,7% 48,3% 32,9%  
Haga 1151 20,4% 40,1% 21,6% 17,9% 4,5% 51,1% 48,9% 17,5%  
Juringe 1308 16,8% 40,7% 24,7% 17,8% 6,5% 52,3% 47,7% 9,5%  
Kråkvik-Kungens kurva 1506 16,2% 38,6% 21,7% 23,4% 7,9% 51,8% 48,2% 9,6%  
Källbrink 2085 14,7% 49,0% 22,0% 14,3% 8,0% 51,1% 48,9% 4,6%  
Kästa 971 23,2% 43,8% 23,5% 9,6% 9,7% 49,3% 50,7% 12,0%  
Milsten 828 14,7% 42,1% 21,0% 22,1% 7,7% 51,0% 49,0% 4,3%  
Myrstuguberget 868 17,7% 29,4% 29,0% 23,8% 5,8% 49,3% 50,7% 16,9%  
Segeltorp centrum 1233 15,7% 37,3% 25,2% 21,8% 8,9% 50,0% 50,0% 4,6%  
Skogsäng 1819 17,6% 39,4% 24,6% 18,4% 6,7% 50,6% 49,4% 7,6%  
Smista västra 1114 23,2% 44,7% 20,3% 11,8% 6,9% 49,2% 50,8% 8,7%  
Smista östra 1537 23,6% 38,8% 22,4% 15,3% 6,8% 51,2% 48,8% 9,3%  
Snättringe gård 1033 13,4% 49,4% 21,7% 15,6% 6,7% 50,6% 49,4% 4,5%  
Utsälje 1315 15,7% 39,3% 24,7% 20,3% 9,4% 51,0% 49,0% 4,0%  
Utsälje centrala 1178 15,7% 37,0% 21,5% 25,8% 7,3% 47,4% 52,6% 4,0%  
Vistaberg-Vårdkasen 2032 13,4% 58,7% 14,9% 13,0% 5,5% 49,5% 50,5% 4,8%  
Visättra västra 1558 30,6% 38,1% 20,9% 10,4% 7,3% 53,0% 47,0% 22,6%  
Visättra östra 1290 22,9% 39,1% 20,4% 17,6% 5,7% 49,0% 51,0% 18,3%  
Visättra-Björnkulla 997 30,2% 36,4% 20,7% 12,7% 7,0% 52,1% 47,9% 29,9%  
Vårby gård centrum 1600 25,0% 37,1% 21,0% 16,9% 6,6% 50,3% 49,7% 23,8%  
Vårby gård västra 2145 21,7% 46,4% 20,8% 11,1% 6,4% 52,5% 47,5% 31,5%  
Vårby gård östra 1960 21,7% 38,9% 23,9% 15,5% 6,3% 50,0% 50,0% 20,4%  
Huddinge Västra 38897 20,6% 41,0% 21,7% 16,7% 6,8% 50,6% 49,4% 14,6%

http://www.val.se