Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Ålder och kön - Huddinge Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Balingsnäs 993 13,1% 41,2% 23,3% 22,5% 6,5% 51,8% 48,2% 5,2%  
Fållan-Nytorp 1548 19,4% 40,2% 28,4% 12,0% 7,7% 50,8% 49,2% 6,4%  
Gladökvarn-Lissma-Ådran 1062 16,9% 39,2% 31,5% 12,3% 5,5% 54,8% 45,2% 7,0%  
Hammartorp 1416 27,6% 34,4% 18,4% 19,6% 4,4% 49,0% 51,0% 9,5%  
Huddinge centrum 1727 21,8% 34,8% 19,3% 24,1% 5,8% 44,4% 55,6% 7,6%  
Hörningsnäs 1834 16,4% 36,6% 22,4% 24,6% 6,4% 48,4% 51,6% 5,3%  
Kvarnbergsplan 1025 26,4% 29,2% 16,9% 27,5% 4,8% 47,2% 52,8% 6,8%  
Kynäs 1657 17,2% 39,6% 24,6% 18,6% 9,1% 50,9% 49,1% 5,7%  
Länna 1224 13,3% 52,1% 23,5% 11,0% 5,9% 54,2% 45,8% 10,3%  
Myrängen-Högmora 1272 17,6% 41,1% 29,0% 12,3% 7,7% 50,6% 49,4% 6,0%  
Paradisbacken 1653 21,1% 21,5% 17,5% 39,9% 4,9% 44,9% 55,1% 5,6%  
Segersminne 702 16,1% 41,5% 26,4% 16,1% 7,3% 52,8% 47,2% 4,1%  
Sjöängen 977 15,6% 53,9% 24,8% 5,7% 9,9% 50,6% 49,4% 5,4%  
Solgård 1486 17,9% 41,1% 26,4% 14,5% 7,9% 50,2% 49,8% 6,9%  
Stensängen 1029 18,6% 43,4% 24,9% 13,1% 9,3% 51,1% 48,9% 5,7%  
Stortorp 1237 15,0% 38,3% 24,2% 22,5% 7,3% 49,9% 50,1% 7,6%  
Stuvsta centrum 1422 17,9% 31,9% 20,5% 29,7% 6,5% 47,8% 52,2% 5,1%  
Stuvsta gård 1115 15,5% 42,1% 23,3% 19,1% 8,0% 50,3% 49,7% 5,7%  
Sörskogen 930 16,9% 37,5% 21,6% 24,0% 9,9% 51,0% 49,0% 4,4%  
Tomtberga 1199 25,2% 38,7% 19,3% 16,8% 4,5% 47,5% 52,5% 7,8%  
Trångsund centrum 1523 20,9% 31,9% 20,6% 26,7% 4,3% 47,5% 52,5% 9,8%  
Vidja-Mellansjö-Svartvik 1054 16,9% 40,3% 28,0% 14,8% 5,2% 53,6% 46,4% 8,8%  
Västra Skogås centrum 1602 26,0% 39,6% 20,0% 14,3% 7,0% 47,8% 52,2% 15,9%  
Västra Skogås norra 1398 21,3% 32,3% 19,4% 27,0% 3,9% 49,6% 50,4% 16,2%  
Västra Skogås södra 955 21,7% 31,8% 19,9% 26,6% 6,1% 46,3% 53,7% 14,5%  
Västra Skogås västra 1188 27,7% 46,0% 17,7% 8,7% 7,7% 52,7% 47,3% 28,9%  
Östra Skogås centrala 1187 17,6% 30,2% 28,8% 23,3% 6,2% 47,5% 52,5% 5,9%  
Östra Skogås norra 1512 23,0% 37,0% 30,0% 10,1% 10,5% 49,2% 50,8% 7,7%  
Östra Skogås södra 1489 20,6% 36,2% 29,5% 13,8% 8,3% 49,8% 50,2% 9,6%  
Huddinge Östra 37416 19,7% 37,6% 23,3% 19,4% 6,8% 49,5% 50,5% 8,5%

http://www.val.se