Val till kommunfullmäktige i Tyresö - Ålder och kön - Tyresö Första

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
1 Björkbacken 1275 16,8% 18,6% 15,5% 49,1% 5,2% 42,7% 57,3% 7,1%  
2 Siken 1678 18,6% 22,6% 19,0% 39,9% 5,2% 43,9% 56,1% 4,9%  
3 Myggdalen 1584 15,5% 23,5% 19,9% 41,0% 5,2% 46,5% 53,5% 6,1%  
4 Nyboda 1408 26,8% 45,1% 18,0% 10,1% 8,9% 48,9% 51,1% 19,3%  
5 Fårdala 1270 14,0% 35,1% 20,6% 30,3% 8,4% 50,3% 49,7% 4,3%  
6 Krusboda N 1238 16,4% 35,9% 18,8% 28,9% 8,2% 49,3% 50,7% 3,8%  
7 Krusboda S 1551 16,1% 40,1% 21,0% 22,8% 8,8% 50,0% 50,0% 4,4%  
8 Öringe 1386 17,7% 38,2% 28,1% 15,9% 7,8% 50,9% 49,1% 5,8%  
9 Rotvik 1645 17,8% 48,7% 22,7% 10,8% 8,9% 49,2% 50,8% 4,8%  
10 Tyresö Strand 757 16,0% 51,0% 22,9% 10,2% 9,0% 51,9% 48,1% 3,8%  
11 Tyresö Strand Centrum 879 18,0% 51,2% 17,6% 13,2% 9,3% 48,8% 51,2% 3,8%  
12 Gimmersta - Nytorp - Raksta 1467 14,0% 42,5% 26,9% 16,6% 6,9% 54,5% 45,5% 4,8%  
13 Brevikshalvön 1272 15,0% 41,0% 30,3% 13,6% 6,3% 53,3% 46,7% 6,3%  
Tyresö Första 17410 17,2% 37,0% 21,7% 24,1% 7,4% 49,1% 50,9% 6,2%

http://www.val.se