Val till kommunfullmäktige i Tyresö - Ålder och kön - Tyresö Andra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
21 Fornudden 1450 15,0% 39,1% 25,1% 20,8% 8,1% 50,6% 49,4% 4,6%  
22 Sofieberg 1280 13,0% 34,8% 24,5% 27,7% 6,8% 47,2% 52,8% 3,8%  
23 Trollbäcken V 1413 16,5% 34,0% 21,2% 28,3% 5,6% 48,5% 51,5% 5,8%  
24 Skälsätra 1773 16,0% 43,6% 25,0% 15,3% 7,8% 51,0% 49,0% 4,7%  
25 Trollbäcken Ö 1254 16,5% 42,3% 20,2% 21,1% 8,4% 49,3% 50,7% 4,9%  
26 Hanviken 1639 16,0% 36,6% 22,0% 25,4% 7,7% 51,0% 49,0% 4,8%  
27 Lindalen 1514 18,6% 30,3% 20,3% 30,8% 5,8% 49,8% 50,2% 7,3%  
28 Bollmoraberg 1593 23,7% 36,6% 23,7% 15,9% 7,5% 49,0% 51,0% 9,1%  
29 Granängsringen 1640 30,9% 40,4% 18,3% 10,5% 8,2% 51,8% 48,2% 20,3%  
30 Farmarstigen V 1196 20,9% 39,8% 22,8% 16,5% 7,1% 50,4% 49,6% 5,9%  
31 Farmarstigen Ö 1584 23,6% 40,8% 19,9% 15,7% 7,6% 48,0% 52,0% 7,9%  
Tyresö Andra 16336 19,3% 38,1% 22,1% 20,5% 7,4% 49,7% 50,3% 7,4%

http://www.val.se