Val till kommunfullmäktige i Täby - Ålder och kön - Täby Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 20 NÖ Täby 872 20,0% 41,3% 30,0% 8,7% 10,3% 51,6% 48,4% 5,8%  
Täby 21 N.Gribbylund, Löttingelund 1050 16,8% 43,0% 26,2% 14,0% 9,8% 47,6% 52,4% 4,1%  
Täby 22 V Gribbylund 1659 15,7% 47,3% 26,5% 10,5% 7,2% 50,0% 50,0% 6,4%  
Täby 23 Gribbylunds centrum 1187 20,5% 33,8% 22,1% 23,7% 5,9% 44,5% 55,5% 12,2%  
Täby 24 Marknadsvägen 1427 19,3% 30,7% 20,1% 29,9% 7,6% 45,7% 54,3% 6,7%  
Täby 25 S Gribbylund 1505 15,7% 32,8% 27,8% 23,7% 8,1% 51,9% 48,1% 3,9%  
Täby 26 Södra Grindtorp 1073 20,6% 24,3% 18,4% 36,7% 3,6% 45,4% 54,6% 6,1%  
Täby 27 Norra Grindtorp 1253 19,0% 23,1% 18,8% 39,2% 3,1% 46,5% 53,5% 7,4%  
Täby 28 V Viggbyholm 1096 19,0% 21,6% 16,5% 42,9% 2,8% 47,6% 52,4% 6,3%  
Täby 29 N Viggbyholm 1331 15,5% 37,9% 22,6% 24,0% 7,9% 48,3% 51,7% 5,9%  
Täby 30 N Hägernäs 1649 24,3% 27,7% 19,6% 28,4% 4,8% 48,7% 51,3% 8,8%  
Täby 31 Lahäll, Näsbygård 1226 17,2% 40,5% 19,5% 22,8% 6,9% 45,8% 54,2% 5,8%  
Täby 32 Norskogen, Fregatten 1252 18,3% 39,4% 21,2% 21,2% 6,2% 48,8% 51,2% 12,9%  
Täby 33 S Näsbypark 999 11,7% 42,6% 20,2% 25,4% 5,2% 48,6% 51,4% 5,3%  
Täby 34 Näsbyparks centrum 1525 13,8% 16,7% 15,1% 54,5% 2,4% 42,6% 57,4% 5,0%  
Täby 35 Ö Näsbypark 1295 15,9% 37,6% 25,3% 21,2% 8,8% 50,0% 50,0% 6,5%  
Täby 36 S Viggbyholm 1223 15,5% 39,0% 24,4% 21,0% 9,3% 51,3% 48,7% 5,3%  
Täby 37 S Hägernäs 1898 17,6% 30,7% 24,6% 27,1% 5,4% 49,4% 50,6% 10,5%  
Täby 38 Slottsparken 1033 15,6% 32,8% 26,2% 25,4% 7,8% 49,1% 50,9% 5,7%  
Täby Östra 24553 17,5% 33,5% 22,3% 26,6% 6,4% 48,1% 51,9% 7,0%

http://www.val.se