Val till kommunfullmäktige i Sollentuna - Ålder och kön - Sollentuna Första

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
51 Norra Häggvik 1298 16,6% 30,3% 19,1% 34,1% 5,1% 48,0% 52,0% 6,0%  
52 Södra Häggvik 1470 17,3% 34,1% 21,6% 26,9% 6,3% 46,6% 53,4% 7,2%  
53 Skälby-Ängstorp 1335 15,6% 34,9% 26,1% 23,4% 6,6% 49,0% 51,0% 7,2%  
70 Södra Töjnan 1453 14,5% 37,4% 24,2% 23,8% 6,7% 49,6% 50,4% 6,2%  
71 Norra Töjnan 1319 16,2% 34,8% 27,5% 21,5% 9,3% 50,9% 49,1% 5,6%  
72 Hästhagen 616 18,7% 38,1% 25,0% 18,2% 8,8% 52,4% 47,6% 8,3%  
73 Östra Bagarby 2101 22,1% 39,5% 22,6% 15,8% 6,6% 52,5% 47,5% 23,5%  
74 Västra Bagarby 1430 22,1% 37,1% 21,4% 19,4% 7,0% 50,3% 49,7% 15,5%  
75 Fågelsången 1353 13,9% 37,9% 25,6% 22,6% 6,9% 47,7% 52,3% 4,6%  
76 Turebergs villastad 1597 17,4% 40,1% 23,2% 19,3% 9,0% 50,6% 49,4% 7,5%  
77 Sollentuna centrum 1400 20,8% 30,2% 18,9% 30,1% 4,9% 46,2% 53,8% 7,4%  
78 Norra Bagarby 1288 22,8% 30,0% 16,8% 30,4% 3,0% 43,5% 56,5% 9,9%  
90 Södra Edsviken 1379 16,5% 39,9% 27,8% 15,9% 6,9% 50,5% 49,5% 5,7%  
91 Eriksberg 1484 16,4% 40,2% 24,6% 18,8% 7,3% 50,1% 49,9% 9,1%  
92 Helenelunds centrum 1372 23,5% 40,6% 18,7% 17,1% 5,5% 49,9% 50,1% 17,9%  
93 Tegelhagen 1300 12,1% 43,4% 21,1% 23,5% 5,0% 47,5% 52,5% 5,4%  
94 Norra Edsviken 1071 14,6% 40,7% 27,9% 16,8% 8,7% 52,6% 47,4% 5,5%  
95 Silverdal 1396 12,5% 70,1% 10,5% 6,9% 1,3% 49,6% 50,4% 7,3%  
Sollentuna Första 24662 17,6% 38,9% 22,2% 21,3% 6,3% 49,3% 50,7% 9,4%

http://www.val.se