Val till kommunfullmäktige i Nacka - Ålder och kön - Nacka Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björknäs S 1571 21,5% 33,7% 22,2% 22,6% 6,6% 47,9% 52,1% 7,1%  
Eknäs, Hjortängen 1687 17,0% 41,4% 22,1% 19,5% 8,1% 49,8% 50,2% 5,7%  
Fisksätra S 2046 22,6% 34,7% 22,1% 20,6% 6,2% 51,2% 48,8% 23,4%  
Fisksätra V 2061 22,8% 37,9% 20,6% 18,6% 6,1% 48,6% 51,4% 21,2%  
Fisksätra Ö 1909 23,7% 41,6% 20,1% 14,6% 6,3% 50,9% 49,1% 23,8%  
Hasseludden, Kummelnäs 1937 14,9% 46,1% 26,8% 12,2% 8,1% 51,5% 48,5% 6,4%  
Igelboda, Ljuskärrsberget 1459 14,3% 34,3% 23,8% 27,6% 6,0% 46,1% 53,9% 6,0%  
Krokhöjden 1441 18,5% 28,0% 19,4% 34,1% 7,1% 47,6% 52,4% 4,9%  
Källvägsområdet 1690 14,3% 50,4% 24,3% 11,1% 8,6% 51,2% 48,8% 4,7%  
Lilla Björknäs, Björknäs N 1476 14,0% 44,9% 26,9% 14,2% 6,5% 49,9% 50,1% 5,4%  
Lännersta S, Boo S 1712 13,6% 48,5% 25,1% 12,7% 8,5% 51,3% 48,7% 4,4%  
Mensättra, Eriksvik, Gustavsvik 1744 13,8% 47,2% 25,3% 13,8% 6,7% 51,7% 48,3% 6,1%  
Neglinge S, Tattby, Igelbodaplatån 1658 11,1% 24,5% 19,8% 44,6% 6,1% 45,5% 54,5% 4,9%  
Orminge N 1886 24,7% 36,7% 19,9% 18,8% 5,4% 46,7% 53,3% 12,9%  
Orminge S 1763 21,9% 32,6% 17,2% 28,3% 6,3% 46,1% 53,9% 10,7%  
Orminge Ö 1596 17,2% 36,9% 27,9% 18,0% 9,1% 46,9% 53,1% 4,2%  
Rösunda 1473 11,1% 28,0% 23,7% 37,3% 5,4% 47,0% 53,0% 4,5%  
Skogsö, Baggensudden, Neglinge N 1377 15,0% 30,8% 24,9% 29,3% 6,0% 47,9% 52,1% 5,4%  
Solsidan, Älgö 1790 12,3% 40,7% 25,8% 21,1% 7,0% 50,3% 49,7% 6,0%  
Tollare, Lännersta N 1714 14,2% 53,0% 22,5% 10,2% 8,1% 51,5% 48,5% 7,1%  
Vikingshill, Insjön, Backeböl 1301 13,9% 48,4% 25,2% 12,5% 6,4% 52,7% 47,3% 5,8%  
Nacka Östra 35291 17,0% 39,2% 23,0% 20,7% 6,9% 49,2% 50,8% 9,1%

http://www.val.se