Val till kommunfullmäktige i Sundbyberg - Ålder och kön - Norra Sundbyberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Duvbo 1 1284 18,2% 35,0% 22,4% 24,4% 5,9% 47,0% 53,0% 6,9%  
Duvbo 2 916 15,2% 37,3% 28,8% 18,7% 7,4% 49,2% 50,8% 5,5%  
Hallonbergen 1 1189 24,3% 42,6% 17,9% 15,2% 7,2% 50,3% 49,7% 25,2%  
Hallonbergen 2 1182 21,3% 37,0% 18,1% 23,6% 4,7% 50,0% 50,0% 21,8%  
Hallonbergen 3 1680 25,5% 39,3% 21,2% 13,9% 5,8% 53,0% 47,0% 26,5%  
Lilla Ursvik, Brotorp och Kymlinge 1467 17,0% 56,4% 16,6% 10,0% 3,9% 51,9% 48,1% 8,6%  
Rissne 1 1390 28,1% 43,5% 19,5% 8,8% 7,6% 49,5% 50,5% 15,9%  
Rissne 2 1518 25,1% 39,4% 22,6% 12,9% 8,1% 47,8% 52,2% 13,6%  
Rissne 3 1323 27,7% 41,6% 20,5% 10,2% 6,5% 51,5% 48,5% 17,0%  
Rissne 4 1443 27,2% 38,0% 23,1% 11,8% 5,8% 48,7% 51,3% 15,6%  
Stora Ursvik 1855 22,4% 61,4% 11,6% 4,6% 3,0% 50,3% 49,7% 11,1%  
Ör 1582 21,8% 36,6% 17,9% 23,7% 4,7% 50,1% 49,9% 12,9%  
Norra Sundbyberg 16829 23,1% 43,0% 19,6% 14,3% 5,8% 50,0% 50,0% 15,2%

http://www.val.se