Val till kommunfullmäktige i Solna - Ålder och kön - Solna Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
1 Järvastaden-Råstahem 1469 15,7% 65,4% 14,5% 4,4% 3,3% 52,1% 47,9% 13,5%  
2 Ritorp-Ulriksdal 1432 22,1% 44,6% 19,0% 14,3% 3,6% 50,8% 49,2% 11,6%  
3 Kungshamra 1678 74,2% 25,1% 0,5% 0,2% 4,4% 55,9% 44,1% 49,3%  
4 Bergshamra Ö 1633 16,7% 32,5% 23,1% 27,7% 4,8% 44,3% 55,7% 9,1%  
5 Haga 1021 36,6% 40,5% 14,2% 8,7% 2,8% 52,6% 47,4% 22,2%  
22 Arenastaden 1255 22,2% 38,6% 17,0% 22,2% 4,0% 50,1% 49,9% 5,1%  
23 Råsunda SO 1447 27,6% 39,0% 18,7% 14,7% 2,8% 49,6% 50,4% 5,7%  
24 Råsunda Ö - Hagalund NV 1354 28,1% 34,4% 19,5% 17,9% 4,3% 50,3% 49,7% 9,5%  
25 Hagalund NO 1579 20,1% 39,1% 22,0% 18,8% 4,4% 51,2% 48,8% 9,9%  
26 Hagalund N 1717 21,7% 37,3% 23,1% 17,9% 6,1% 49,3% 50,7% 15,7%  
27 Hagalund V 1478 19,5% 41,4% 18,9% 20,2% 2,7% 48,2% 51,8% 9,9%  
28 Hagalund S 1562 19,1% 34,6% 23,6% 22,8% 4,4% 48,8% 51,2% 15,5%  
29 Frösunda N 1593 13,9% 56,4% 19,4% 10,4% 3,0% 50,9% 49,1% 8,2%  
30 Frösunda S 1668 20,9% 41,3% 19,2% 18,6% 3,8% 47,6% 52,4% 10,1%  
31 Frösunda Centrum 1606 12,1% 50,5% 19,3% 18,1% 2,5% 49,1% 50,9% 10,4%  
32 Bergshamra N 1321 19,5% 29,3% 18,9% 32,3% 3,6% 45,7% 54,3% 8,5%  
33 Bergshamra S 1240 14,1% 32,6% 26,8% 26,5% 4,0% 48,5% 51,5% 10,5%  
34 Bergshamra NV 1163 20,4% 38,2% 18,1% 23,4% 3,4% 47,5% 52,5% 10,1%  
37 Agnesberg 1550 22,6% 48,0% 19,2% 10,3% 5,7% 47,5% 52,5% 9,4%  
38 Bagartorp 1407 29,5% 34,8% 19,7% 16,1% 7,0% 49,4% 50,6% 12,2%  
41 Råsunda NO 1229 33,5% 41,9% 15,8% 8,8% 2,8% 50,1% 49,9% 8,8%  
Solna Norra 30402 24,3% 40,4% 18,6% 16,8% 4,0% 49,5% 50,5% 12,8%

http://www.val.se