Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - Uppsala Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
58 Södra Gränby 1186 21,5% 29,6% 22,3% 26,6% 7,4% 48,7% 51,3% 5,1%  
59 Norra Gränby 862 22,9% 31,0% 23,8% 22,4% 6,1% 50,2% 49,8% 8,0%  
60 Gränbyparken 1069 35,9% 39,1% 12,4% 12,5% 6,5% 49,7% 50,3% 15,2%  
61 Västra Gränby 1097 29,4% 38,1% 18,9% 13,7% 8,8% 50,5% 49,5% 15,2%  
62 Södra Löten 1103 26,9% 27,3% 22,6% 23,2% 8,4% 48,1% 51,9% 8,0%  
63 Östra Löten 689 21,2% 28,4% 23,5% 26,9% 5,8% 47,6% 52,4% 5,1%  
64 Norra Löten 1219 28,4% 34,5% 18,5% 18,7% 7,5% 47,3% 52,7% 7,6%  
65 Västra Löten 860 16,7% 28,0% 24,3% 30,9% 6,2% 44,3% 55,7% 4,4%  
66 Nyby gård 985 22,2% 35,3% 23,1% 19,3% 6,6% 47,7% 52,3% 6,3%  
67 Yrsaparken 689 16,0% 32,5% 25,4% 26,1% 6,5% 51,2% 48,8% 5,4%  
68 Södra Nyby 1151 20,3% 30,0% 24,2% 25,5% 6,1% 47,6% 52,4% 6,0%  
69 Norra Nyby 1295 21,5% 24,1% 18,4% 36,0% 4,6% 48,7% 51,3% 5,7%  
70 Gamla Uppsala 1311 14,0% 46,5% 22,3% 17,2% 5,7% 53,1% 46,9% 3,7%  
138 Västra Salabacke 1208 30,5% 27,8% 18,8% 22,8% 6,4% 47,4% 52,6% 4,5%  
139 Byggmästaren 1185 32,4% 28,0% 14,9% 24,7% 3,1% 47,9% 52,1% 3,2%  
140 Södra Salabacke 1166 27,2% 32,3% 19,3% 21,2% 6,8% 47,8% 52,2% 4,0%  
141 Skomakarberget 898 18,5% 30,6% 29,1% 21,8% 3,7% 41,9% 58,1% 5,0%  
142 Norra Salabacke 1184 24,5% 24,4% 16,2% 34,9% 3,3% 48,6% 51,4% 2,9%  
143 Källparken 1204 28,2% 35,0% 19,9% 16,9% 3,8% 46,8% 53,2% 4,6%  
144 Källsprånget 685 21,6% 34,3% 19,7% 24,4% 6,0% 41,6% 58,4% 4,1%  
145 Östra Salabacke 1246 25,1% 31,6% 16,7% 26,6% 5,3% 47,2% 52,8% 3,7%  
146 Norra Årsta 1238 20,0% 28,9% 25,0% 26,2% 2,7% 46,4% 53,6% 3,6%  
147 Centrala Årsta 1194 14,7% 24,5% 20,1% 40,7% 5,6% 46,7% 53,3% 4,0%  
148 Södra Årsta 1110 19,5% 25,0% 17,2% 38,4% 4,1% 44,6% 55,4% 5,5%  
149 Årsta-Körvelgatan 990 20,8% 33,6% 21,7% 23,8% 6,0% 44,6% 55,4% 3,5%  
150 Östra Årsta 632 19,5% 28,3% 28,0% 24,2% 11,4% 51,9% 48,1% 5,7%  
151 Slavsta 1276 26,6% 42,6% 19,4% 11,4% 8,6% 49,1% 50,9% 7,6%  
221 Kungsängens gård-Vilan 675 14,2% 37,5% 23,0% 25,3% 5,5% 49,8% 50,2% 3,7%  
222 Nåntuna 1070 11,8% 42,0% 21,2% 25,0% 5,7% 49,0% 51,0% 3,2%  
223 Södra Nåntuna 754 13,4% 37,0% 28,2% 21,4% 7,8% 50,8% 49,2% 4,4%  
224 Bergsbrunna 1035 16,0% 31,2% 28,2% 24,5% 8,2% 50,3% 49,7% 4,1%  
225 Nordvästra Sävja 894 19,7% 31,8% 30,8% 17,8% 7,3% 46,5% 53,5% 3,6%  
226 Nordöstra Sävja 928 24,8% 32,1% 28,4% 14,7% 10,3% 47,5% 52,5% 6,9%  
227 Mellersta Sävja 1259 24,7% 34,6% 21,8% 18,9% 8,7% 47,8% 52,2% 9,0%  
228 Södra Sävja 890 23,3% 31,0% 18,5% 27,2% 7,8% 43,8% 56,2% 9,9%  
321 Storvreta-Lyckebo 1234 20,5% 45,1% 22,3% 12,2% 9,2% 48,2% 51,8% 6,2%  
322 Gamla Storvreta 763 16,1% 41,2% 21,2% 21,5% 9,0% 52,0% 48,0% 2,6%  
323 Norra Storvreta 1155 17,1% 40,8% 20,3% 21,8% 8,3% 48,2% 51,8% 3,2%  
324 Östra Storvreta 1244 13,5% 42,2% 24,9% 19,4% 7,2% 50,8% 49,2% 2,4%  
325 Storvretabygden 770 16,1% 37,4% 26,9% 19,6% 5,7% 53,2% 46,8% 3,5%  
326 Vattholma 1238 14,3% 37,4% 25,9% 22,4% 7,4% 49,8% 50,2% 2,0%  
327 Skyttorp-Tensta 1338 17,8% 34,8% 24,7% 22,7% 6,2% 51,5% 48,5% 3,4%  
361 Vaksala-Jälla 903 15,6% 47,8% 21,9% 14,6% 6,5% 52,2% 47,8% 6,0%  
362 Södra Rasbobygden 786 16,5% 39,7% 26,2% 17,6% 6,6% 53,2% 46,8% 4,2%  
363 Gåvsta 883 15,6% 41,3% 21,3% 21,7% 7,0% 49,2% 50,8% 2,3%  
364 Rasbokil 578 16,3% 39,3% 24,2% 20,2% 6,4% 50,7% 49,3% 3,3%  
365 Stavby 587 16,4% 35,8% 24,0% 23,9% 8,0% 50,6% 49,4% 1,5%  
366 Tuna 701 17,4% 28,4% 30,8% 23,4% 5,0% 52,2% 47,8% 4,1%  
381 Danmark 734 16,5% 41,4% 23,6% 18,5% 7,4% 51,6% 48,4% 4,0%  
382 Gunsta tätort 635 14,6% 49,4% 20,9% 15,0% 5,7% 50,6% 49,4% 4,7%  
383 Funbo 1146 14,8% 38,1% 29,9% 17,1% 6,4% 52,0% 48,0% 4,0%  
384 Länna 685 16,9% 33,4% 28,0% 21,6% 7,0% 53,4% 46,6% 3,1%  
385 Almunge tätort 620 18,9% 31,8% 20,3% 29,0% 6,8% 49,0% 51,0% 2,1%  
386 Almungebygden 888 15,8% 32,5% 31,3% 20,4% 5,3% 52,3% 47,7% 4,7%  
387 Faringe-Bladåker 521 15,5% 29,8% 28,2% 26,5% 4,8% 54,1% 45,9% 5,8%  
388 Knutby 1127 15,6% 30,2% 26,1% 28,1% 5,9% 51,2% 48,8% 3,5%  
Uppsala Östra 54773 20,4% 34,3% 22,6% 22,7% 6,5% 48,9% 51,1% 5,1%

http://www.val.se