Val till kommunfullmäktige i Nyköping - Ålder och kön - Nyköpings Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arnö Herrhagen 1822 18,6% 41,9% 22,5% 17,0% 7,2% 48,6% 51,4% 6,6%  
Arnö Långsätter 1134 14,8% 42,2% 23,0% 20,0% 6,6% 51,6% 48,4% 3,0%  
Bergshammar 1036 14,9% 39,0% 22,0% 24,1% 6,4% 50,2% 49,8% 2,3%  
Centrum 2329 19,4% 22,7% 23,0% 35,0% 5,9% 47,1% 52,9% 4,5%  
Högbrunn 1377 22,9% 28,0% 25,2% 23,9% 5,5% 50,9% 49,1% 2,9%  
Koppartorp 605 12,9% 22,8% 32,4% 31,9% 5,1% 50,6% 49,4% 2,0%  
Lunda 928 17,3% 27,8% 27,5% 27,4% 6,2% 50,4% 49,6% 1,8%  
Nävekvarn 982 12,3% 18,8% 29,0% 39,8% 5,9% 51,6% 48,4% 2,9%  
Oppeby 1353 17,5% 22,9% 24,2% 35,4% 5,2% 47,7% 52,3% 2,4%  
Tuna 1176 15,6% 36,1% 28,7% 19,5% 6,1% 50,7% 49,3% 2,0%  
Väster 2033 19,1% 25,0% 22,1% 33,7% 5,9% 46,8% 53,2% 4,6%  
Nyköpings Västra 14775 17,6% 29,7% 24,6% 28,2% 6,1% 49,2% 50,8% 3,6%

http://www.val.se