Val till kommunfullmäktige i Nyköping - Ålder och kön - Nyköpings Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alla Helgona 2047 22,1% 27,9% 20,2% 29,8% 5,8% 48,4% 51,6% 3,5%  
Brandholmen 1583 13,6% 23,1% 20,8% 42,4% 4,9% 45,9% 54,1% 2,5%  
Bryngelstorp 1612 11,0% 35,9% 20,0% 33,1% 6,5% 50,7% 49,3% 1,9%  
Rosenkälla 1497 17,5% 26,6% 22,2% 33,7% 7,3% 46,9% 53,1% 2,6%  
Runtuna 1150 13,4% 31,0% 29,7% 25,9% 4,8% 51,8% 48,2% 3,6%  
Svärta 816 13,8% 32,7% 28,6% 24,9% 5,0% 52,8% 47,2% 1,7%  
Tystberga 1854 15,0% 26,5% 29,0% 29,4% 5,4% 52,3% 47,7% 4,4%  
Öster 1911 22,3% 24,4% 23,6% 29,7% 5,4% 45,5% 54,5% 3,3%  
Östra Bergen 1423 24,4% 23,4% 21,1% 31,1% 6,3% 48,3% 51,7% 2,4%  
Nyköpings Östra 13893 17,5% 27,6% 23,5% 31,5% 5,8% 48,9% 51,1% 3,0%

http://www.val.se