Val till kommunfullmäktige i Eskilstuna - Ålder och kön - Eskilstuna Kloster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Djurgården 1769 31,7% 30,1% 18,7% 19,5% 6,6% 51,2% 48,8% 4,0%  
Eskilsparken 1356 32,3% 32,2% 19,4% 16,1% 5,6% 47,6% 52,4% 2,7%  
Hisingsbacke 1323 30,2% 29,0% 20,4% 20,3% 7,3% 46,9% 53,1% 4,2%  
Köpmangatsområdet 1530 15,6% 27,8% 23,2% 33,3% 4,4% 45,6% 54,4% 5,3%  
Lustigbacke 1186 19,6% 22,6% 18,4% 39,5% 4,0% 43,3% 56,7% 2,5%  
Odlaren-Hagnesta 1080 12,3% 33,3% 28,8% 25,6% 5,9% 51,0% 49,0% 3,2%  
Skiftinge Norra 1056 18,7% 29,1% 22,9% 29,4% 7,6% 50,5% 49,5% 10,9%  
Skiftinge Södra 1131 21,5% 36,3% 23,5% 18,7% 8,1% 50,9% 49,1% 14,3%  
Slottsbacken 1235 28,6% 27,7% 15,6% 28,1% 6,9% 47,1% 52,9% 4,9%  
Snopptorp-Skogsängen 1290 15,6% 23,8% 22,5% 38,1% 4,1% 45,4% 54,6% 5,3%  
Stadsparken 1497 21,2% 23,2% 20,4% 35,1% 4,9% 44,8% 55,2% 4,5%  
Söderängsparken 1308 23,2% 30,0% 21,9% 24,9% 5,0% 45,8% 54,2% 3,6%  
Viptorp 1490 23,9% 29,2% 20,7% 26,2% 7,8% 50,8% 49,2% 10,8%  
Östermalm 1401 24,7% 35,7% 18,6% 21,0% 5,6% 48,3% 51,7% 4,8%  
Eskilstuna Kloster 18652 23,2% 29,2% 20,9% 26,7% 6,0% 47,8% 52,2% 5,7%

http://www.val.se