Val till kommunfullmäktige i Norrköping - Ålder och kön - Norrköpings norra valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Beckershov 1416 24,4% 31,1% 22,3% 22,2% 6,6% 48,9% 51,1% 4,8%  
Berget 1595 45,6% 25,9% 16,2% 12,3% 9,9% 51,3% 48,7% 9,8%  
Campus 1414 25,5% 30,1% 21,9% 22,6% 6,3% 49,4% 50,6% 6,0%  
City 1765 31,6% 25,3% 19,2% 23,9% 6,2% 48,7% 51,3% 10,3%  
Dalen 1485 46,2% 26,1% 14,9% 12,8% 10,3% 50,6% 49,4% 5,1%  
Djäkneparken 1647 34,1% 29,7% 17,2% 19,0% 5,6% 47,5% 52,5% 4,4%  
Enebymo 1469 18,8% 30,7% 21,6% 28,9% 6,3% 49,4% 50,6% 2,9%  
Folkparken 1361 37,6% 32,1% 15,9% 14,3% 8,3% 50,8% 49,2% 9,7%  
Generalen 1484 33,1% 31,1% 15,6% 20,2% 8,0% 49,7% 50,3% 10,4%  
Gustaf Adolf 1446 33,1% 33,6% 16,9% 16,4% 5,1% 50,2% 49,8% 3,2%  
Hagagymnasiet 1553 34,0% 30,5% 17,1% 18,4% 6,9% 50,2% 49,8% 5,0%  
Hagaskolan 1594 32,6% 25,0% 21,5% 21,0% 6,0% 51,4% 48,6% 5,1%  
Hallberga-Fiskeby 1386 14,9% 34,0% 26,0% 25,2% 8,2% 50,5% 49,5% 1,5%  
Hultdalen 1122 12,7% 38,4% 20,7% 28,3% 5,1% 48,1% 51,9% 2,0%  
Jursla 1432 13,6% 38,6% 23,1% 24,7% 7,5% 50,8% 49,2% 2,4%  
Kolmården-Kvarsebo 1525 10,6% 35,5% 25,0% 29,0% 4,3% 51,0% 49,0% 2,4%  
Lagerlunda-Herstadberg 1243 15,4% 34,0% 30,1% 20,5% 5,6% 52,3% 47,7% 4,0%  
Marielund 1773 36,7% 31,9% 16,6% 14,8% 8,3% 48,9% 51,1% 11,7%  
Nordantill 1526 35,2% 32,1% 16,8% 15,9% 7,3% 49,6% 50,4% 6,4%  
Oxelbergen 1577 33,2% 32,0% 21,9% 12,9% 8,1% 51,8% 48,2% 4,4%  
Pryssgården 1513 14,9% 30,7% 24,3% 30,2% 6,7% 49,4% 50,6% 1,5%  
Rosen 1031 25,7% 28,9% 22,0% 23,4% 6,6% 48,0% 52,0% 2,5%  
Rådhuset 1643 36,9% 30,4% 19,9% 12,7% 8,3% 50,8% 49,2% 5,8%  
Råssla 1565 12,1% 38,1% 21,7% 28,1% 5,6% 48,6% 51,4% 1,4%  
Saltängen-Nordantill 1327 21,7% 20,1% 22,5% 35,6% 3,8% 50,6% 49,4% 4,5%  
Sandbyhov 1515 12,8% 22,8% 20,3% 44,1% 4,1% 45,0% 55,0% 2,0%  
Svärtinge Norra 1328 12,0% 52,3% 22,8% 12,8% 6,0% 51,0% 49,0% 3,0%  
Svärtinge Södra 1220 13,4% 43,4% 28,3% 15,0% 6,3% 50,0% 50,0% 2,8%  
Såpkullen 1382 14,7% 18,6% 21,3% 45,4% 4,8% 45,8% 54,2% 2,2%  
Söderstaden Väster 1587 31,6% 25,8% 17,6% 25,0% 5,4% 47,5% 52,5% 2,5%  
Söderstaden Öster 1483 24,0% 29,0% 24,9% 22,0% 5,7% 45,7% 54,3% 1,6%  
Taborsberg 1562 25,1% 28,2% 24,4% 22,3% 7,5% 50,3% 49,7% 3,3%  
Torshag-Simonstorp 1591 13,1% 36,7% 29,0% 21,1% 5,3% 51,7% 48,3% 3,4%  
Uttersberg 1509 13,4% 39,0% 24,6% 23,0% 4,6% 50,6% 49,4% 2,3%  
Åby Östra 1340 12,4% 35,9% 23,4% 28,4% 7,1% 51,3% 48,7% 2,5%  
Åbymo 1274 22,5% 33,3% 19,4% 24,8% 6,7% 50,6% 49,4% 6,3%  
Norrköpings norra valkrets 52683 24,8% 31,5% 21,2% 22,5% 6,5% 49,7% 50,3% 4,5%

http://www.val.se