Val till kommunfullmäktige i Norrköping - Ålder och kön - Norrköpings södra valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brånnestad 1418 15,6% 42,5% 21,1% 20,8% 8,3% 50,6% 49,4% 1,9%  
Ektorp Norra 1666 27,0% 39,1% 16,6% 17,3% 9,7% 49,2% 50,8% 8,6%  
Ektorp Södra 1609 13,7% 22,5% 28,2% 35,7% 4,0% 48,0% 52,0% 1,5%  
Guldringen m fl 1512 25,3% 41,5% 19,8% 13,4% 10,5% 49,5% 50,5% 12,0%  
Hageby Centrum 1757 25,4% 29,5% 19,4% 25,7% 6,1% 46,0% 54,0% 14,1%  
Hageby Norra 1587 27,4% 32,5% 18,9% 21,2% 9,0% 50,3% 49,7% 17,8%  
Hageby-Mamre 1578 18,3% 25,7% 26,0% 30,0% 7,2% 47,7% 52,3% 5,8%  
Hageby-Vrinnevi 1831 25,8% 33,5% 21,4% 19,3% 10,0% 48,5% 51,5% 12,9%  
Kimstad 1365 16,7% 33,3% 25,6% 24,4% 6,8% 51,1% 48,9% 1,8%  
Klingsberg 1560 21,8% 28,3% 24,4% 25,5% 6,3% 43,7% 56,3% 3,0%  
Klockaretorpet Norra 1709 24,1% 40,1% 23,2% 12,5% 10,5% 48,7% 51,3% 6,6%  
Klockaretorpet-Borg m fl 1863 15,7% 39,6% 24,8% 19,9% 6,3% 49,4% 50,6% 3,0%  
Klockaretorpet-Skarphagen 1236 18,9% 32,5% 23,0% 25,6% 5,8% 47,8% 52,2% 3,2%  
Kneippen 1455 17,8% 30,4% 24,0% 27,8% 5,2% 47,1% 52,9% 1,9%  
Kuddby 1405 16,2% 30,5% 30,5% 22,8% 6,3% 52,9% 47,1% 1,0%  
Kullerstad-Vickelby 1479 13,4% 30,6% 23,7% 32,3% 4,9% 47,7% 52,3% 1,0%  
Kättinge 1235 11,6% 22,5% 31,3% 34,6% 4,4% 54,6% 45,4% 1,5%  
Kättsätter-Kårtorp 1575 12,9% 35,9% 23,9% 27,3% 7,0% 50,5% 49,5% 1,7%  
Lindö Västra 968 13,1% 37,8% 21,4% 27,7% 7,7% 50,2% 49,8% 1,5%  
Lindö Östra 1314 13,9% 35,2% 25,2% 25,8% 7,1% 50,1% 49,9% 2,1%  
Ljunga 1415 16,3% 34,6% 27,8% 21,3% 7,3% 51,4% 48,6% 1,3%  
Ljura 1655 26,2% 34,3% 18,3% 21,1% 6,5% 48,0% 52,0% 10,0%  
Långtorp-Berga 1388 11,7% 35,4% 24,5% 28,4% 6,4% 50,9% 49,1% 2,2%  
Mosstorp 1573 17,1% 34,4% 21,9% 26,6% 7,0% 51,0% 49,0% 2,5%  
Norsholm-Skärkind 1156 15,7% 38,1% 27,2% 19,0% 6,2% 52,9% 47,1% 1,5%  
Rambodal Norra 1100 16,8% 36,4% 29,0% 17,8% 5,6% 48,5% 51,5% 0,9%  
Rambodal Södra 1105 11,9% 42,9% 22,0% 23,2% 6,1% 49,7% 50,3% 1,4%  
Silverringen m fl 1654 20,0% 39,5% 22,1% 18,5% 6,9% 49,0% 51,0% 7,3%  
Skarphagen 1411 15,5% 24,9% 25,4% 34,2% 6,2% 48,4% 51,6% 2,1%  
Smedby 1471 10,3% 29,4% 25,0% 35,2% 6,0% 48,6% 51,4% 1,0%  
Vasastan-Söderport 1370 25,1% 23,8% 21,5% 29,6% 5,6% 45,8% 54,2% 2,1%  
Vilbergen Norra 1407 16,8% 22,7% 16,9% 43,6% 4,8% 44,3% 55,7% 2,9%  
Vilbergen Södra 1365 11,5% 19,4% 20,9% 48,2% 2,6% 46,1% 53,9% 2,6%  
Vilbergen Västra 1272 16,4% 23,6% 21,2% 38,8% 5,1% 47,8% 52,2% 1,7%  
Vånga 1264 14,6% 32,8% 27,5% 25,2% 6,6% 53,1% 46,9% 2,3%  
Östra Husby 1556 14,7% 30,5% 22,9% 31,9% 6,0% 47,8% 52,2% 1,5%  
Norrköpings södra valkrets 52284 18,0% 32,4% 23,4% 26,2% 6,7% 49,0% 51,0% 4,4%

http://www.val.se