Val till kommunfullmäktige i Nässjö - Ålder och kön - Nässjö landsbygd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Anneberg 1148 14,5% 30,3% 26,5% 28,7% 5,5% 50,3% 49,7% 2,5%  
Barkeryd 1155 20,7% 30,0% 21,0% 28,2% 7,6% 50,0% 50,0% 3,4%  
Bodafors 869 15,4% 27,0% 26,1% 31,4% 7,0% 52,0% 48,0% 4,0%  
Flisby 946 13,3% 32,7% 31,7% 22,3% 5,3% 51,3% 48,7% 3,3%  
Forserum 1220 17,4% 32,5% 23,7% 26,4% 7,5% 51,4% 48,6% 3,9%  
Grimstorp 998 13,8% 30,3% 27,6% 28,4% 4,7% 54,1% 45,9% 3,9%  
Malmbäck 1679 15,0% 31,1% 23,8% 30,1% 6,5% 51,9% 48,1% 4,1%  
Norra Sandsjö 1324 14,4% 28,5% 24,2% 32,9% 5,4% 48,9% 51,1% 4,7%  
Nässjö landsbygd 9339 15,6% 30,4% 25,2% 28,8% 6,2% 51,2% 48,8% 3,8%

http://www.val.se