Val till kommunfullmäktige i Värnamo - Ålder och kön - Värnamo centralort

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Värnamo 1 1198 17,5% 37,3% 22,9% 22,3% 6,8% 52,0% 48,0% 3,2%  
Värnamo 2 1297 21,8% 34,2% 22,3% 21,7% 7,6% 49,9% 50,1% 6,2%  
Värnamo 3 1570 25,4% 30,4% 21,8% 22,5% 6,4% 50,2% 49,8% 4,0%  
Värnamo 4 1504 20,8% 25,5% 20,2% 33,4% 5,1% 49,1% 50,9% 4,1%  
Värnamo 5 1358 20,6% 32,9% 24,4% 22,1% 7,1% 49,4% 50,6% 4,9%  
Värnamo 6 1471 18,7% 26,2% 23,3% 31,8% 5,6% 47,1% 52,9% 2,4%  
Värnamo 7 1531 19,0% 29,3% 21,6% 30,1% 5,5% 46,4% 53,6% 2,5%  
Värnamo 8 1069 19,9% 34,5% 23,4% 22,2% 7,2% 50,1% 49,9% 10,5%  
Värnamo 9 1275 12,5% 33,5% 25,1% 28,9% 6,7% 49,6% 50,4% 1,7%  
Värnamo 10 1561 18,2% 34,1% 25,8% 21,8% 7,1% 49,5% 50,5% 2,0%  
Värnamo 11 1705 13,8% 37,1% 24,4% 24,7% 7,4% 47,4% 52,6% 1,9%  
Värnamo 12 946 14,7% 30,1% 24,0% 31,2% 4,5% 46,4% 53,6% 3,8%  
Värnamo centralort 16485 18,7% 32,0% 23,2% 26,1% 6,4% 48,9% 51,1% 3,7%

http://www.val.se