Val till kommunfullmäktige i Värnamo - Ålder och kön - Värnamo övriga orter

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bredaryd 1 1192 19,0% 29,3% 26,9% 24,7% 6,1% 50,4% 49,6% 5,1%  
Bredaryd 2 727 15,8% 28,9% 31,9% 23,4% 6,1% 51,7% 48,3% 5,0%  
Forsheda-Torskinge 1543 15,9% 33,2% 25,7% 25,1% 5,9% 51,7% 48,3% 5,2%  
Fryele-Nydala 512 18,0% 21,9% 32,6% 27,5% 7,6% 50,4% 49,6% 3,3%  
Gällaryd 416 11,5% 31,2% 28,6% 28,6% 5,3% 51,0% 49,0% 5,0%  
Hånger-Dannäs 696 17,0% 28,0% 28,7% 26,3% 6,3% 51,3% 48,7% 3,6%  
Kärda 627 15,5% 28,4% 32,2% 23,9% 5,7% 51,2% 48,8% 4,3%  
Rydaholms N 689 13,5% 26,6% 29,2% 30,8% 5,1% 50,9% 49,1% 6,1%  
Rydaholms S 1469 16,4% 27,2% 26,1% 30,3% 6,8% 51,3% 48,7% 5,4%  
Tånnö 348 10,6% 29,3% 26,7% 33,3% 3,7% 51,7% 48,3% 2,0%  
Voxtorp 1390 14,7% 31,9% 25,8% 27,6% 4,9% 50,5% 49,5% 2,4%  
Värnamo övriga orter 9609 15,8% 29,3% 27,8% 27,1% 5,9% 51,1% 48,9% 4,5%

http://www.val.se