Val till kommunfullmäktige i Växjö - Ålder och kön - Växjö Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Araby 1431 25,6% 34,7% 22,9% 16,8% 6,8% 51,1% 48,9% 16,4%  
Bergunda 1158 19,1% 34,8% 22,0% 24,1% 7,2% 50,3% 49,7% 2,8%  
Bäckaslöv 1431 24,5% 26,2% 22,3% 27,0% 5,9% 48,6% 51,4% 2,0%  
Centrum 1571 34,2% 26,6% 16,8% 22,3% 7,3% 52,1% 47,9% 5,3%  
Dalbo Centrum 1681 27,1% 34,8% 18,3% 19,9% 8,1% 49,6% 50,4% 16,8%  
Furuby 531 15,8% 35,4% 26,6% 22,2% 6,8% 50,1% 49,9% 1,7%  
Furutå 1736 19,0% 30,9% 20,3% 29,8% 5,6% 49,9% 50,1% 3,7%  
Gemla 1341 13,7% 37,2% 23,1% 26,0% 5,8% 50,1% 49,9% 3,0%  
Ingelstad 1751 15,0% 30,5% 26,1% 28,4% 6,2% 50,3% 49,7% 3,1%  
Lasarettet 918 28,2% 23,7% 25,5% 22,5% 8,9% 46,0% 54,0% 3,4%  
Ljungfälle-Teleborg Östra 1551 22,2% 33,1% 24,5% 20,2% 7,5% 49,3% 50,7% 6,1%  
Nydala 1478 34,3% 35,5% 19,1% 11,0% 7,1% 55,5% 44,5% 23,0%  
Nöbbele 539 15,0% 31,4% 27,8% 25,8% 5,8% 51,0% 49,0% 2,8%  
Stallvägen 1055 86,5% 12,7% 0,4% 0,4% 15,1% 57,3% 42,7% 23,6%  
Söder 1124 16,8% 41,1% 25,1% 17,0% 5,8% 50,4% 49,6% 2,5%  
Teleborg Centrum 968 24,2% 31,1% 20,1% 24,6% 5,0% 45,0% 55,0% 8,2%  
Telestad 1423 16,9% 31,2% 23,6% 28,3% 7,0% 50,2% 49,8% 2,2%  
Torparängen 1281 19,0% 31,6% 23,4% 26,0% 5,8% 47,3% 52,7% 3,3%  
Tävelsås-Uråsa 1202 15,4% 34,1% 27,9% 22,6% 5,1% 53,8% 46,2% 2,0%  
Universitetet 1546 82,7% 9,7% 3,7% 3,9% 17,4% 51,9% 48,1% 7,4%  
Vederslöv 1189 14,4% 33,9% 25,9% 25,8% 5,1% 50,7% 49,3% 2,3%  
Väster 1661 27,0% 23,3% 18,1% 31,6% 5,5% 47,9% 52,1% 2,2%  
Västra Mark 1756 17,9% 31,5% 24,2% 26,3% 6,4% 49,9% 50,1% 2,3%  
Åryd 1158 14,8% 37,5% 26,9% 20,9% 5,9% 51,5% 48,5% 3,1%  
Öster 1511 25,2% 30,8% 17,5% 26,4% 6,6% 48,0% 52,0% 2,4%  
Växjö Södra 32991 26,5% 30,3% 20,9% 22,2% 7,2% 50,3% 49,7% 6,2%

http://www.val.se