Val till kommunfullmäktige i Karlskrona - Ålder och kön - Karlskrona Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Jämjö N 1537 17,2% 31,3% 21,7% 29,8% 5,9% 51,1% 48,9% 1,2%  
Jämjö S 1236 14,6% 33,0% 21,1% 31,2% 5,1% 47,5% 52,5% 1,1%  
Kristianopel 1154 14,5% 29,1% 26,3% 30,2% 5,2% 52,3% 47,7% 2,7%  
Kronotorp m.fl. 1087 15,6% 34,9% 22,5% 27,0% 5,3% 46,7% 53,3% 3,8%  
Kättilsmåla 828 15,8% 31,2% 26,8% 26,2% 5,3% 53,4% 46,6% 1,6%  
Lyckeby V 1260 11,1% 25,4% 19,8% 43,7% 4,7% 43,9% 56,1% 2,1%  
Lyckeby Ö 1729 13,4% 36,8% 25,4% 24,3% 5,9% 50,9% 49,1% 1,5%  
Ramdala 1676 12,1% 30,8% 26,0% 31,1% 3,9% 51,7% 48,3% 1,5%  
Spandelstorp m.fl. 1610 17,1% 36,3% 23,2% 23,4% 7,3% 49,7% 50,3% 2,0%  
Sturkö 1353 13,4% 24,8% 28,2% 33,6% 5,0% 50,9% 49,1% 1,0%  
Torhamn 1204 12,7% 22,2% 33,8% 31,3% 4,9% 53,6% 46,4% 1,2%  
Torskors-Hässlegården 1566 11,4% 46,2% 25,2% 17,2% 5,4% 51,0% 49,0% 1,9%  
Verkö m.fl. 1100 12,5% 44,6% 22,5% 20,3% 5,1% 51,4% 48,6% 2,5%  
Karlskrona Ö 17340 13,9% 33,1% 24,8% 28,2% 5,3% 50,3% 49,7% 1,8%

http://www.val.se