Val till kommunfullmäktige i Karlskrona - Ålder och kön - Karlskrona V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fridlevstad 1176 16,2% 32,1% 24,3% 27,4% 4,8% 53,1% 46,9% 0,9%  
Hasslö 1292 10,3% 31,6% 22,2% 35,9% 4,4% 49,9% 50,1% 0,6%  
Kungsmarken 1340 31,0% 34,7% 16,4% 17,9% 10,5% 54,6% 45,4% 25,7%  
Marieberg m.fl. 1368 28,7% 29,2% 21,2% 20,9% 9,5% 52,3% 47,7% 11,4%  
Mariedal-Backabo 1345 13,2% 28,8% 22,7% 35,4% 4,3% 49,7% 50,3% 5,1%  
Nättraby S 1409 12,1% 45,4% 20,5% 22,1% 5,9% 50,7% 49,3% 1,7%  
Nättraby V 1123 17,5% 33,6% 23,9% 25,0% 7,6% 49,2% 50,8% 1,1%  
Nättraby Ö 1213 15,1% 43,4% 23,5% 18,1% 7,2% 50,7% 49,3% 1,7%  
Rödeby N 1562 12,7% 36,4% 19,5% 31,4% 5,5% 49,0% 51,0% 1,2%  
Rödeby S 1358 15,8% 37,9% 19,5% 26,7% 5,8% 49,5% 50,5% 0,7%  
Sillhövda 857 17,5% 24,0% 24,4% 34,1% 7,5% 50,5% 49,5% 5,3%  
Strömsberg 846 13,6% 33,2% 27,8% 25,4% 4,5% 53,2% 46,8% 2,0%  
Tving 1426 14,7% 26,4% 27,3% 31,5% 5,5% 54,3% 45,7% 2,6%  
Karlskrona V 16315 16,8% 33,9% 22,3% 27,0% 6,4% 51,3% 48,7% 4,7%

http://www.val.se