Val till kommunfullmäktige i Karlskrona - Ålder och kön - Karlskrona C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Aspö 422 9,5% 18,5% 29,6% 42,4% 4,3% 49,8% 50,2% 1,7%  
Bergåsa m.fl. 1142 26,1% 34,4% 23,3% 16,2% 10,0% 53,1% 46,9% 9,5%  
Galgamarken 1358 44,0% 28,6% 14,7% 12,7% 9,9% 54,9% 45,1% 20,7%  
Hogland m.fl. 1181 32,9% 29,0% 16,1% 22,0% 6,4% 51,8% 48,2% 6,1%  
Hästö 1104 12,0% 34,1% 26,4% 27,5% 6,3% 48,5% 51,5% 1,4%  
Långö-Gräsvik 1337 31,4% 19,6% 23,3% 25,7% 11,1% 55,7% 44,3% 7,8%  
Möllebacken m.fl. 1431 32,8% 26,1% 17,6% 23,4% 7,0% 49,8% 50,2% 4,5%  
Pantarholmen 1519 20,9% 21,2% 17,7% 40,2% 5,5% 47,8% 52,2% 5,5%  
Rosenfeldt m.fl. 1548 27,5% 27,8% 19,1% 25,6% 5,8% 46,8% 53,2% 3,4%  
Saltö-Björkholmen 1583 16,6% 29,6% 27,5% 26,3% 4,7% 49,8% 50,2% 2,3%  
Trossö Ö 1201 29,5% 24,5% 20,6% 25,5% 4,9% 50,7% 49,3% 2,4%  
Västerudd 1497 29,1% 22,8% 16,8% 31,4% 6,5% 46,5% 53,5% 2,2%  
Wachtmeister m.fl. 1399 29,4% 28,7% 16,0% 25,8% 5,5% 47,0% 53,0% 1,9%  
Karlskrona C 16722 27,2% 26,7% 20,1% 25,9% 6,8% 50,0% 50,0% 5,5%

http://www.val.se