Val till kommunfullmäktige i Vellinge - Ålder och kön - Vellinge Östra kommundelarna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eskilstorp 1447 12,8% 36,1% 22,3% 28,9% 7,3% 49,6% 50,4% 2,4%  
Hököpinge-Gessie 1499 14,6% 43,7% 23,9% 17,8% 6,7% 50,6% 49,4% 7,7%  
Vellinge centrum 1568 21,0% 35,2% 19,5% 24,3% 7,0% 48,0% 52,0% 3,9%  
Vellinge södra 996 12,3% 40,3% 22,1% 25,3% 7,6% 49,5% 50,5% 3,9%  
Vellinge väster 1390 15,8% 30,7% 18,6% 34,9% 6,0% 46,9% 53,1% 3,2%  
Västra Ingelstad 1332 14,2% 39,1% 24,6% 22,1% 6,5% 50,5% 49,5% 3,8%  
Östra Grevie 717 14,8% 47,7% 22,5% 15,1% 5,0% 51,7% 48,3% 7,9%  
Vellinge Östra kommundelarna 8949 15,3% 38,2% 21,8% 24,6% 6,6% 49,4% 50,6% 4,5%

http://www.val.se