Val till kommunfullmäktige i Malmö - Ålder och kön - Malmö Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Annelund 1275 28,4% 42,0% 16,2% 13,4% 3,6% 51,1% 48,9% 14,0%  
Annestad N 967 31,9% 54,5% 9,6% 4,0% 4,3% 50,2% 49,8% 29,0%  
Annestad S 1115 20,7% 58,9% 12,6% 7,8% 3,0% 51,3% 48,7% 31,8%  
Annetorp N 1296 17,1% 34,6% 22,8% 25,5% 5,3% 48,9% 51,1% 6,2%  
Annetorp S 1060 18,2% 27,1% 21,3% 33,4% 5,8% 45,5% 54,5% 5,0%  
Bellevuegården V 1712 16,7% 22,5% 18,3% 42,4% 3,0% 41,9% 58,1% 8,2%  
Bellevuegården Ö 1642 26,3% 33,3% 21,9% 18,5% 8,3% 48,8% 51,2% 13,6%  
Bellevue-Nya Bellevue 1642 15,4% 32,2% 31,9% 20,5% 9,3% 50,4% 49,6% 6,6%  
Borgmästaregården N 985 9,6% 15,7% 16,6% 58,0% 2,6% 43,5% 56,5% 3,8%  
Borgmästaregården S 1159 11,6% 22,0% 18,0% 48,3% 1,8% 44,1% 55,9% 4,0%  
Bunkeflostrand N 1269 12,4% 34,8% 26,3% 26,6% 7,4% 49,6% 50,4% 5,4%  
Bunkeflostrand-Fjärilsg 1091 11,5% 34,5% 23,3% 30,8% 6,0% 49,7% 50,3% 4,7%  
Bunkeflo-Strandhem 1194 12,1% 51,1% 20,1% 16,8% 4,8% 48,7% 51,3% 13,0%  
Bunkeflostrand-Ängslätt 1690 11,2% 50,0% 20,3% 18,5% 5,4% 48,6% 51,4% 9,8%  
Bunkeflo-Vintrie 669 9,7% 58,0% 18,8% 13,5% 4,6% 51,3% 48,7% 10,9%  
Dammfri O 1099 21,5% 39,1% 17,5% 21,9% 2,8% 43,9% 56,1% 5,8%  
Dammfri S 1034 24,4% 35,2% 20,9% 19,5% 3,2% 46,6% 53,4% 5,9%  
Dammfri V 1312 20,3% 32,0% 17,9% 29,8% 3,3% 41,1% 58,9% 4,8%  
Djupadal N 1259 12,5% 43,1% 26,9% 17,5% 6,8% 49,6% 50,4% 3,7%  
Djupadal S 1059 14,4% 32,9% 24,8% 27,9% 8,4% 47,2% 52,8% 3,8%  
Djupadal Ö-Rosenvång 1126 13,2% 38,1% 28,0% 20,7% 7,2% 48,3% 51,7% 4,4%  
Flensburg-Allm sjukhuset 1156 39,9% 36,3% 11,0% 12,8% 6,1% 48,9% 51,1% 12,0%  
Fridhem 1434 10,5% 27,0% 28,2% 34,4% 3,3% 50,0% 50,0% 12,5%  
Fågelbacken N 1206 29,3% 37,4% 13,8% 19,6% 4,1% 46,3% 53,7% 7,5%  
Fågelbacken S 1142 27,3% 40,4% 17,1% 15,2% 4,9% 44,5% 55,5% 5,0%  
Gamla Limhamn N 1422 17,0% 33,8% 25,0% 24,2% 5,3% 46,6% 53,4% 6,8%  
Gamla Limhamn O 1623 22,3% 32,0% 24,1% 21,6% 5,5% 48,0% 52,0% 7,0%  
Gamla Limhamn V 1493 16,7% 31,7% 30,1% 21,5% 5,8% 48,4% 51,6% 6,8%  
Gröndal 1612 13,7% 22,3% 16,7% 47,2% 4,5% 40,4% 59,6% 5,0%  
Holma N 1088 18,6% 31,7% 19,5% 30,2% 5,1% 46,4% 53,6% 20,7%  
Holma S 1595 27,9% 37,9% 22,1% 12,1% 9,0% 50,0% 50,0% 21,1%  
Hyllieby 997 12,1% 24,8% 25,9% 37,2% 5,5% 49,0% 51,0% 3,8%  
Hästhagen 1449 19,6% 44,2% 18,5% 17,7% 3,7% 44,9% 55,1% 5,1%  
Kalkbrottet 560 10,4% 28,0% 21,8% 39,8% 2,0% 43,0% 57,0% 10,4%  
Klagshamn-Tygelsjö 1542 10,2% 61,6% 17,1% 11,1% 4,9% 49,7% 50,3% 9,3%  
Klagshamn-V Klagstorp 1187 10,8% 55,1% 21,1% 13,1% 5,5% 50,4% 49,6% 10,8%  
Kroksbäck N 1115 17,0% 28,2% 24,9% 29,9% 4,6% 50,7% 49,3% 10,9%  
Kroksbäck S-Hyllievång 1958 31,9% 37,2% 20,0% 10,9% 10,6% 50,4% 49,6% 18,8%  
Kroksbäck V 1065 11,2% 29,4% 25,8% 33,6% 5,4% 47,5% 52,5% 4,6%  
Kronborg 1026 25,0% 31,7% 20,3% 23,0% 4,6% 44,5% 55,5% 5,4%  
Kronborg-Teatern 940 15,5% 35,5% 18,2% 30,7% 3,5% 43,1% 56,9% 5,5%  
Kronprinsen 1032 18,9% 23,6% 17,2% 40,3% 4,3% 41,9% 58,1% 4,1%  
Kulladal N 1089 21,4% 26,4% 24,0% 28,3% 3,9% 46,2% 53,8% 7,4%  
Kulladal NO 1233 16,1% 25,7% 19,1% 39,1% 3,9% 45,2% 54,8% 5,7%  
Kulladal SV 1508 14,9% 35,3% 27,0% 22,7% 8,1% 49,6% 50,4% 6,6%  
Limhamn-Norra Ön 1058 11,2% 35,0% 25,6% 28,2% 3,8% 48,7% 51,3% 16,0%  
Limhamns Hamn 869 10,2% 34,5% 28,3% 26,9% 3,5% 48,0% 52,0% 9,8%  
Lindeborg NO 1405 19,5% 26,2% 23,9% 30,4% 4,1% 49,4% 50,6% 10,2%  
Lindeborg NV 1402 17,0% 30,5% 23,7% 28,7% 4,6% 47,6% 52,4% 10,2%  
Lindeborg SV 1152 19,0% 33,1% 23,8% 24,1% 5,6% 45,9% 54,1% 12,4%  
Lorensborg N 1015 19,0% 27,4% 18,7% 34,9% 2,8% 45,4% 54,6% 7,8%  
Lorensborg SO 1424 20,3% 26,7% 22,0% 31,0% 4,6% 44,9% 55,1% 9,0%  
Lorensborg V 1222 28,8% 35,6% 19,5% 16,1% 6,8% 47,3% 52,7% 12,6%  
Lönngården 1242 35,8% 38,1% 16,1% 10,0% 4,0% 56,7% 43,3% 15,5%  
Mellanheden 1490 18,8% 30,1% 22,9% 28,3% 4,2% 43,1% 56,9% 5,4%  
Möllevången-Bangatan 1211 28,7% 33,9% 22,3% 15,0% 7,0% 45,4% 54,6% 14,9%  
Möllevången-Bergsgatan 1259 34,4% 44,2% 15,3% 6,1% 4,4% 48,3% 51,7% 12,0%  
Möllevången-Folkets Park 1241 32,6% 49,9% 11,2% 6,4% 3,8% 45,9% 54,1% 11,8%  
Möllevången-Södervärnsplan 1267 24,0% 36,7% 18,5% 20,8% 4,0% 47,9% 52,1% 9,3%  
Möllevången-V Nobelv 1497 35,9% 48,0% 11,7% 4,5% 3,1% 49,4% 50,6% 10,0%  
Möllevångstorget N 1197 34,5% 44,4% 13,6% 7,4% 6,0% 49,2% 50,8% 14,1%  
Möllevångstorget SO 1220 34,0% 48,4% 12,2% 5,3% 4,0% 49,0% 51,0% 10,3%  
N Sofielund-Nobeltorget 1500 32,0% 44,7% 15,1% 8,3% 2,5% 58,1% 41,9% 15,3%  
N Sofielund-Nobelv 1404 37,8% 46,1% 10,8% 5,3% 4,2% 47,7% 52,3% 11,1%  
N Sofielund-Sofielundsskolan 1469 25,1% 37,4% 19,5% 17,9% 5,1% 48,5% 51,5% 13,7%  
Ribersborg NO 1157 23,4% 40,8% 16,9% 18,8% 3,6% 44,9% 55,1% 3,0%  
Ribersborg SO 1144 28,2% 38,3% 18,4% 15,0% 3,9% 46,3% 53,7% 4,4%  
Ribersborg-Limhamnsvägen 1133 14,6% 31,1% 21,2% 33,2% 3,0% 44,9% 55,1% 3,4%  
Ribersborg-Nicoloviusg 1422 11,7% 28,0% 23,2% 37,1% 3,4% 45,6% 54,4% 3,4%  
Ribersborg-Regementsg 1288 20,1% 38,3% 20,8% 20,8% 2,3% 43,9% 56,1% 5,1%  
Ribersborgsskolan 1262 20,2% 42,3% 18,0% 19,5% 3,5% 44,8% 55,2% 3,6%  
Rosenvång 1192 14,8% 40,2% 27,8% 17,3% 8,5% 48,2% 51,8% 5,4%  
Rönneholm NO 1375 29,1% 39,7% 18,4% 12,8% 5,1% 45,5% 54,5% 5,9%  
Rönneholm NV 1276 28,1% 40,7% 16,5% 14,7% 4,5% 44,0% 56,0% 4,7%  
Rönneholm SO 1401 29,1% 37,8% 16,3% 16,7% 5,5% 45,5% 54,5% 6,0%  
Rönneholm-Mariedalsv 1095 30,2% 41,9% 14,8% 13,1% 3,9% 45,8% 54,2% 5,6%  
Rönneholmsparken 1265 20,3% 31,1% 17,2% 31,3% 3,5% 41,2% 58,8% 5,0%  
S Sofielund-Bryggeriet 1530 35,1% 38,5% 18,3% 8,1% 8,2% 50,5% 49,5% 27,0%  
S Sofielund-Seved 1388 31,4% 42,5% 15,3% 10,7% 4,6% 54,8% 45,2% 18,3%  
Sibbarp N 1401 17,0% 25,8% 21,4% 35,8% 4,1% 43,5% 56,5% 5,0%  
Sibbarp S 1157 12,2% 31,8% 27,7% 28,3% 7,9% 51,0% 49,0% 6,1%  
Sibbarp-Hammars Park 1134 11,6% 35,0% 25,7% 27,7% 4,1% 48,9% 51,1% 7,8%  
Solbacken 991 17,9% 28,6% 24,8% 28,8% 5,9% 45,9% 54,1% 5,7%  
Södertorp 1206 9,2% 16,3% 20,0% 54,5% 2,2% 45,2% 54,8% 3,6%  
Södervärn 1390 37,8% 38,0% 15,8% 8,4% 2,8% 51,2% 48,8% 13,3%  
Tygelsjöby 1417 10,2% 43,8% 20,6% 25,4% 5,8% 49,1% 50,9% 6,4%  
V Sorgenfri-N Folkets Park 1421 25,6% 59,2% 10,4% 4,8% 2,6% 49,1% 50,9% 7,2%  
V Sorgenfri-Nobelv 1409 37,5% 45,9% 10,3% 6,3% 2,8% 48,6% 51,4% 10,1%  
Västervång-Fridhem 990 11,4% 32,2% 27,7% 28,7% 5,6% 46,6% 53,4% 4,6%  
Ö Sorgenfri-Brantevik 1114 26,2% 33,5% 21,5% 18,8% 3,1% 46,7% 53,3% 9,8%  
Ö Sorgenfri-N Amiralsg 1609 30,0% 43,1% 12,6% 14,4% 2,1% 48,1% 51,9% 10,6%  
Ö Sorgenfri-N Spånehusv 1368 26,8% 34,4% 18,9% 20,0% 5,7% 47,6% 52,4% 11,7%  
Ö Sorgenfri-Nobelv 1316 33,3% 37,9% 15,2% 13,6% 4,7% 48,1% 51,9% 10,8%  
Malmö Västra 117522 21,7% 36,7% 19,9% 21,8% 4,8% 47,5% 52,5% 9,3%

http://www.val.se