Val till kommunfullmäktige i Mölndal - Ålder och kön - Mölndal 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Balltorp Västra 1059 20,1% 47,6% 22,6% 9,7% 7,1% 48,3% 51,7% 6,1%  
Balltorp Östra 954 17,4% 41,4% 22,6% 18,6% 6,7% 50,5% 49,5% 6,1%  
Bosgården Norra 1569 23,8% 29,8% 18,9% 27,5% 5,0% 48,7% 51,3% 4,5%  
Bosgården Södra 1437 21,3% 32,2% 17,0% 29,6% 3,3% 45,4% 54,6% 5,8%  
Broslätt Västra 1138 13,9% 34,6% 22,7% 28,8% 4,7% 45,3% 54,7% 6,3%  
Broslätt Östra 972 28,0% 28,7% 16,7% 26,6% 6,8% 46,7% 53,3% 6,4%  
Ekhaga 1198 18,9% 31,1% 24,6% 25,3% 8,3% 48,2% 51,8% 5,1%  
Eklanda Västra 1177 17,5% 57,9% 17,8% 6,9% 7,0% 48,2% 51,8% 3,6%  
Eklanda Östra 1111 7,8% 71,3% 11,4% 9,5% 4,5% 48,4% 51,6% 3,7%  
Fässberg Västra 1261 18,0% 33,1% 21,8% 27,1% 4,2% 48,0% 52,0% 4,5%  
Fässberg Östra 1068 20,2% 32,9% 24,1% 22,8% 7,7% 48,5% 51,5% 4,8%  
Krokslätt 1335 34,2% 37,9% 16,4% 11,5% 5,1% 49,1% 50,9% 6,4%  
Stadshuset 1560 30,2% 31,3% 16,9% 21,6% 5,1% 49,0% 51,0% 6,3%  
Sörgården Västra 1247 35,2% 33,8% 17,4% 13,6% 5,9% 50,8% 49,2% 6,2%  
Sörgården Östra 1348 22,9% 30,3% 26,5% 20,3% 6,2% 50,2% 49,8% 5,6%  
Toltorp Norra 1134 18,8% 31,8% 30,5% 18,9% 8,8% 50,1% 49,9% 4,9%  
Toltorp Södra 822 11,9% 31,8% 25,1% 31,3% 7,2% 49,0% 51,0% 2,8%  
Västerberg 1227 28,4% 37,3% 18,7% 15,6% 5,3% 49,0% 51,0% 9,0%  
Åby Västra 1188 23,0% 32,2% 22,2% 22,6% 4,4% 49,5% 50,5% 6,6%  
Åby Östra 947 28,8% 36,4% 18,5% 16,3% 6,4% 50,3% 49,7% 5,4%  
Mölndal 1 23752 22,4% 36,8% 20,4% 20,3% 5,9% 48,6% 51,4% 5,5%

http://www.val.se