Val till kommunfullmäktige i Kungälv - Ålder och kön - Kungälv östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1180 19,5% 21,8% 21,4% 37,4% 4,9% 46,9% 53,1% 2,6%  
Diseröd-Dösebacka 1222 14,2% 38,7% 20,7% 26,4% 6,5% 50,8% 49,2% 2,4%  
Fontin-Gamla Staden 1271 25,9% 30,2% 23,2% 20,7% 7,2% 50,4% 49,6% 4,2%  
Fridhem-Tveten 1452 19,1% 27,3% 20,7% 32,9% 6,0% 46,0% 54,0% 1,3%  
Komarken N-Gamla Grinden 1228 21,3% 30,9% 20,8% 27,0% 6,3% 45,8% 54,2% 4,4%  
Komarken S-Grinden 1278 14,9% 28,1% 25,8% 31,1% 7,7% 49,2% 50,8% 1,6%  
Komarken V 1235 29,1% 29,9% 21,1% 19,8% 8,5% 49,8% 50,2% 8,2%  
Komarken Ö 928 28,9% 27,2% 18,9% 25,1% 7,2% 47,7% 52,3% 4,0%  
Munkegärde 1422 18,9% 35,2% 26,9% 19,0% 7,9% 48,3% 51,7% 2,5%  
Sadelmakaren-Reparatören 1066 14,1% 14,5% 17,5% 53,8% 2,6% 40,9% 59,1% 2,6%  
Skälebräcke-Kongahälla-Trankärr 939 18,0% 23,1% 22,3% 36,6% 6,8% 48,7% 51,3% 3,2%  
Solberg-Duvesjön-Norrmannebo 1171 16,8% 37,8% 27,6% 17,8% 6,4% 52,9% 47,1% 2,8%  
Ulvegärde-Solbräcke-Olseröd 1439 20,2% 42,6% 22,2% 15,0% 8,0% 47,9% 52,1% 2,7%  
Kungälv östra 15831 20,0% 30,3% 22,4% 27,3% 6,7% 48,1% 51,9% 3,2%

http://www.val.se