Val till kommunfullmäktige i Trollhättan - Ålder och kön - Valkrets 1 Trollhättan Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
1 Dannebacken 1474 22,7% 34,3% 21,0% 22,0% 6,6% 51,4% 48,6% 3,5%  
2 Hjulkvarn 1223 20,6% 36,7% 22,6% 20,1% 7,0% 51,4% 48,6% 3,1%  
3 Stavre Ö 1384 18,2% 37,1% 23,7% 21,0% 8,8% 49,8% 50,2% 2,7%  
4 Stavre V 1366 30,3% 34,3% 16,5% 18,9% 7,9% 49,2% 50,8% 3,5%  
5 Sandhem 1547 12,6% 32,6% 22,2% 32,6% 6,5% 48,4% 51,6% 1,6%  
6 Strömslund 1733 16,2% 40,2% 23,4% 20,2% 7,3% 51,9% 48,1% 2,5%  
7 Torsred 1865 14,9% 32,7% 24,5% 28,0% 7,0% 49,5% 50,5% 1,9%  
8 Björndalen 1163 16,4% 34,6% 35,7% 13,3% 8,8% 49,2% 50,8% 3,4%  
9 Centrum N 1364 21,1% 17,0% 16,6% 45,2% 3,7% 45,5% 54,5% 1,4%  
10 Centrum V 1347 27,2% 26,3% 22,9% 23,7% 6,0% 50,4% 49,6% 3,8%  
11 Centrum S 1777 29,9% 22,3% 20,4% 27,4% 6,2% 48,3% 51,7% 4,0%  
12 Tingvalla 1770 39,7% 26,4% 16,7% 17,2% 9,9% 51,5% 48,5% 3,7%  
13 Centrum Ö 1352 28,5% 21,3% 19,2% 31,1% 5,2% 47,0% 53,0% 4,6%  
14 Hjortmossen 1006 28,5% 23,6% 20,4% 27,5% 6,3% 50,3% 49,7% 4,5%  
25 Skogshöjden 1624 19,1% 45,7% 23,0% 12,3% 7,5% 49,0% 51,0% 4,1%  
Valkrets 1 Trollhättan Norra 21995 23,0% 31,2% 21,8% 24,0% 7,0% 49,5% 50,5% 3,2%

http://www.val.se