Val till kommunfullmäktige i Trollhättan - Ålder och kön - Valkrets 2 Trollhättan Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
16 Karlstorp 1911 30,4% 24,0% 17,1% 28,5% 8,4% 47,9% 52,1% 7,3%  
17 Kronogård N 1802 26,6% 35,1% 18,3% 20,0% 8,9% 47,3% 52,7% 15,9%  
18 Kronogård S 1731 25,8% 30,1% 22,4% 21,8% 8,4% 49,0% 51,0% 21,4%  
19 Skoftebyn N 1459 16,5% 36,4% 25,6% 21,5% 4,0% 51,7% 48,3% 4,5%  
20 Skoftebyn V 1660 14,3% 35,5% 22,3% 27,9% 7,3% 50,9% 49,1% 2,3%  
21 Sylte S 1527 17,5% 29,1% 24,3% 29,1% 6,3% 50,7% 49,3% 8,6%  
22 Sylte N 1245 23,7% 32,0% 19,2% 25,1% 7,9% 48,0% 52,0% 15,7%  
23 Lextorp N 1400 19,1% 31,2% 21,0% 28,6% 7,4% 50,9% 49,1% 16,4%  
24 Lextorp S 1583 20,8% 32,0% 28,9% 18,3% 8,9% 49,8% 50,2% 4,5%  
26 Norra Björke 405 14,8% 30,9% 26,9% 27,4% 7,7% 51,6% 48,4% 1,5%  
27 Åsaka 1212 12,4% 29,5% 31,4% 26,8% 5,8% 52,2% 47,8% 2,1%  
28 Halvorstorp 1606 14,8% 39,7% 26,3% 19,2% 8,0% 51,7% 48,3% 1,2%  
29 Velanda 1057 15,0% 34,4% 29,3% 21,2% 5,8% 52,4% 47,6% 2,3%  
30 Upphärad 908 16,0% 30,9% 31,2% 21,9% 7,4% 51,0% 49,0% 2,3%  
31 Sjuntorp N 1337 14,7% 36,6% 23,2% 25,5% 6,9% 51,8% 48,2% 2,8%  
32 Sjuntorp S 1036 16,1% 31,9% 26,7% 25,3% 7,2% 50,6% 49,4% 4,0%  
Valkrets 2 Trollhättan Södra 21879 19,5% 32,5% 24,0% 24,1% 7,4% 50,2% 49,8% 7,8%

http://www.val.se