Val till kommunfullmäktige i Lidköping - Ålder och kön - Lidköpings Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dalängen 1509 16,1% 35,3% 24,1% 24,5% 7,7% 49,5% 50,5% 1,5%  
Framnäs 1267 15,0% 28,6% 21,8% 34,6% 5,7% 45,3% 54,7% 5,9%  
Nya staden N 1428 26,9% 26,8% 19,2% 27,2% 6,7% 47,5% 52,5% 2,7%  
Nya staden S 1768 23,5% 24,9% 22,9% 28,7% 6,1% 46,6% 53,4% 2,1%  
Otterstad 1283 11,8% 25,8% 31,4% 31,0% 5,7% 50,9% 49,1% 1,6%  
Stenhammar 1201 14,5% 34,9% 24,2% 26,4% 7,9% 49,9% 50,1% 1,2%  
Sunnersberg 1367 12,9% 39,6% 24,9% 22,5% 5,4% 50,8% 49,2% 1,2%  
Tofta-Ulriksdal 1266 14,5% 33,4% 27,7% 24,4% 7,8% 50,6% 49,4% 0,8%  
Tun-Gillstad 1291 15,5% 30,8% 27,6% 26,2% 6,1% 52,6% 47,4% 2,3%  
Ågårdsområdet 1400 20,4% 30,3% 23,3% 26,1% 7,1% 47,6% 52,4% 1,7%  
Örslösa 1230 12,9% 34,6% 27,5% 25,0% 5,4% 51,8% 48,2% 2,5%  
Lidköpings Västra 15010 17,1% 31,2% 24,8% 27,0% 6,5% 49,3% 50,7% 2,1%

http://www.val.se