Val till kommunfullmäktige i Skövde - Ålder och kön - Skövde Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Billingssluttningen 1968 19,3% 30,3% 19,6% 30,8% 4,9% 46,7% 53,3% 2,5%  
Centrum 1573 35,0% 24,6% 17,8% 22,6% 6,9% 49,1% 50,9% 3,1%  
Havstena 2355 29,7% 23,2% 15,7% 31,3% 5,9% 48,9% 51,1% 3,1%  
Hentorp 1350 18,5% 41,2% 21,2% 19,1% 8,1% 49,6% 50,4% 1,7%  
Igelstorp 1220 16,6% 33,9% 25,9% 23,7% 7,5% 50,3% 49,7% 3,3%  
Kullen 1983 24,7% 22,5% 17,4% 35,4% 5,7% 45,8% 54,2% 3,0%  
Källegården 1820 31,9% 25,7% 21,0% 21,4% 6,4% 50,1% 49,9% 3,0%  
Mariesjö 1558 41,8% 27,1% 12,6% 18,5% 10,6% 54,2% 45,8% 4,9%  
Skultorps Centrum 1562 20,2% 32,8% 20,6% 26,4% 8,2% 49,6% 50,4% 2,2%  
Skultorpsbygden 1960 16,4% 37,1% 26,8% 19,6% 6,8% 50,6% 49,4% 2,3%  
Våmb 1559 16,7% 32,9% 24,2% 26,2% 6,4% 50,9% 49,1% 2,4%  
Värsås 1264 18,6% 32,6% 26,5% 22,3% 8,4% 51,6% 48,4% 2,8%  
Östermalm 1276 26,6% 33,2% 22,6% 17,7% 5,6% 54,3% 45,7% 5,5%  
Skövde Södra 21448 24,6% 30,0% 20,6% 24,9% 6,9% 49,9% 50,1% 3,0%

http://www.val.se