Val till kommunfullmäktige i Karlstad - Ålder och kön - Karlstads Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bellevue-Bergvik 1504 20,4% 33,2% 25,3% 21,0% 5,7% 51,5% 48,5% 1,7%  
Edsvalla 1099 17,1% 32,2% 27,9% 22,7% 7,0% 52,8% 47,2% 5,8%  
Gruvlyckan 1442 23,2% 33,8% 20,0% 23,0% 6,0% 48,3% 51,7% 7,4%  
Haga 1533 30,3% 22,8% 18,7% 28,3% 6,3% 45,9% 54,1% 2,9%  
Hagalund 1637 12,9% 30,7% 23,2% 33,2% 5,8% 47,5% 52,5% 2,5%  
Herrhagen 1 1543 32,8% 26,1% 16,8% 24,4% 5,6% 47,1% 52,9% 2,2%  
Herrhagen 2 1571 29,2% 24,0% 22,7% 24,2% 5,5% 48,8% 51,2% 3,4%  
Herrhagen 3 1625 38,6% 30,8% 16,2% 14,3% 6,6% 48,4% 51,6% 3,0%  
Hultsberg 1575 13,3% 33,2% 27,5% 26,0% 7,2% 51,0% 49,0% 2,5%  
Klara 1365 25,8% 28,1% 21,8% 24,3% 3,2% 48,7% 51,3% 3,5%  
Kvarnberget 1393 24,8% 27,8% 22,3% 25,1% 5,2% 45,0% 55,0% 3,3%  
Marieberg-Sommaro 1812 27,5% 29,2% 22,2% 21,0% 5,4% 46,4% 53,6% 2,8%  
Orrholmen 1412 19,2% 25,1% 20,5% 35,1% 5,7% 46,6% 53,4% 3,8%  
Romstad-Strand 1540 22,1% 35,6% 26,4% 15,9% 6,8% 48,1% 51,9% 2,9%  
Råtorp norr 1025 14,5% 40,9% 21,7% 22,9% 6,9% 50,8% 49,2% 2,0%  
Råtorp söder 1024 16,0% 44,5% 17,6% 21,9% 3,9% 47,3% 52,7% 2,1%  
Tingvalla 1375 31,1% 23,9% 21,0% 24,0% 6,8% 48,5% 51,5% 3,3%  
Tingvallastaden 1327 35,5% 23,5% 19,5% 21,5% 6,4% 48,7% 51,3% 4,3%  
Torrmestad-Lamberget 1211 29,1% 32,8% 21,5% 16,6% 5,9% 52,0% 48,0% 2,5%  
Viken 2006 18,2% 22,4% 21,0% 38,4% 3,6% 45,0% 55,0% 2,6%  
Vålberg 1546 14,7% 29,8% 24,8% 30,7% 5,8% 50,4% 49,6% 3,9%  
Vålberg-Nor 1533 17,1% 26,8% 27,4% 28,7% 5,0% 52,4% 47,6% 5,2%  
Våxnäs norr 1386 25,5% 34,1% 20,0% 20,3% 6,8% 47,5% 52,5% 7,2%  
Våxnäs söder 1286 17,2% 24,7% 20,9% 37,2% 5,0% 45,0% 55,0% 4,9%  
Karlstads Västra 34770 23,3% 29,4% 22,0% 25,3% 5,7% 48,4% 51,6% 3,5%

http://www.val.se