Val till kommunfullmäktige i Karlstad - Ålder och kön - Karlstads Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alster norr 1471 12,6% 35,8% 27,7% 23,9% 6,1% 51,9% 48,1% 2,6%  
Alster söder 789 11,4% 40,8% 26,2% 21,5% 5,1% 51,6% 48,4% 1,8%  
Färjestad 1528 22,4% 32,1% 25,0% 20,5% 6,6% 49,7% 50,3% 2,2%  
Färjestad-Rud 1040 11,3% 23,3% 22,4% 43,0% 4,1% 44,1% 55,9% 1,9%  
Grava 1200 13,6% 35,9% 26,3% 24,2% 5,5% 52,1% 47,9% 2,1%  
Kronoparken centrum 1218 60,3% 22,2% 8,0% 9,4% 16,1% 52,4% 47,6% 11,1%  
Kronoparken söder 1451 42,9% 30,5% 14,7% 11,9% 10,3% 49,3% 50,7% 11,6%  
Kronoparken väst 1397 45,5% 27,6% 17,3% 9,7% 18,0% 50,9% 49,1% 9,6%  
Kronoparken öst 1177 41,5% 27,2% 17,0% 14,4% 14,0% 50,2% 49,8% 6,4%  
Kroppkärr 1414 13,0% 35,4% 24,5% 27,1% 7,2% 50,7% 49,3% 1,6%  
Lorensberg 1217 13,8% 36,3% 23,5% 26,4% 8,0% 47,6% 52,4% 1,2%  
Molkom 1440 15,1% 26,8% 23,2% 34,9% 6,2% 47,8% 52,2% 3,9%  
Norrstrand norr 1435 28,9% 25,4% 19,0% 26,8% 5,1% 46,3% 53,7% 2,2%  
Norrstrand söder 1611 33,3% 27,6% 20,4% 18,6% 9,2% 48,0% 52,0% 2,2%  
Norrstrand-Sjöstad 1613 16,4% 19,6% 19,3% 44,7% 3,2% 39,3% 60,7% 2,2%  
Nyed 1650 15,0% 28,7% 31,4% 25,0% 5,3% 53,3% 46,7% 3,6%  
Rud norr 1673 29,2% 36,8% 17,5% 16,6% 7,2% 47,7% 52,3% 6,2%  
Rud söder 1474 21,6% 20,7% 17,8% 40,0% 5,0% 44,2% 55,8% 3,8%  
Skattkärr 1327 15,6% 37,8% 22,6% 24,0% 6,3% 49,3% 50,7% 1,7%  
Skåre 995 15,9% 39,3% 18,1% 26,7% 6,1% 47,9% 52,1% 1,8%  
Soldattorpet-Älvåker 1681 15,2% 41,1% 25,4% 18,3% 7,7% 48,9% 51,1% 2,3%  
Stockfallet 950 11,8% 41,4% 23,5% 23,4% 5,5% 50,3% 49,7% 1,7%  
Stodene 1568 12,0% 41,7% 24,5% 21,8% 6,0% 51,2% 48,8% 1,3%  
Sundsta 1580 25,8% 27,0% 21,0% 26,2% 6,1% 47,7% 52,3% 2,5%  
Universitetet 1038 18,3% 27,9% 28,4% 25,3% 6,4% 50,4% 49,6% 3,8%  
Väse 1584 16,0% 27,0% 28,5% 28,5% 5,5% 50,9% 49,1% 2,0%  
Östra Fågelvik 921 15,3% 36,0% 25,6% 23,0% 5,3% 52,4% 47,6% 1,8%  
Karlstads Östra 36442 22,3% 31,2% 22,2% 24,3% 7,3% 49,0% 51,0% 3,6%

http://www.val.se