Val till kommunfullmäktige i Falun - Ålder och kön - Falu Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bjursås V 1292 18,0% 30,2% 22,7% 29,1% 7,6% 51,5% 48,5% 1,3%  
Bjursås Ö och Sågmyra 1526 12,2% 27,2% 27,5% 33,2% 4,5% 51,8% 48,2% 1,9%  
Boda och Toftbyn 1168 16,0% 28,5% 26,4% 29,1% 7,2% 52,0% 48,0% 1,6%  
Bojsenburg 1396 38,8% 34,6% 16,8% 9,8% 9,0% 45,6% 54,4% 7,7%  
Borgärdet och Lumsheden 1567 13,9% 25,6% 23,2% 37,3% 5,2% 50,3% 49,7% 1,9%  
Britsarvet 1298 17,9% 25,7% 21,5% 34,9% 5,5% 44,7% 55,3% 1,8%  
Danholn och Karlsbyheden 1072 14,5% 31,1% 24,7% 29,8% 6,5% 50,6% 49,4% 2,2%  
Enviken 1328 14,9% 26,3% 26,5% 32,3% 5,9% 50,9% 49,1% 2,2%  
Grycksbo 1573 17,8% 30,4% 23,6% 28,2% 7,1% 50,3% 49,7% 3,8%  
Herrhagen 1425 31,2% 24,6% 16,0% 28,1% 6,6% 47,4% 52,6% 9,3%  
Karlberg 1862 22,7% 27,7% 26,6% 23,0% 8,1% 49,7% 50,3% 6,0%  
Kyrkbacken 1224 18,1% 27,9% 23,6% 30,3% 5,6% 45,8% 54,2% 2,6%  
Linghed 696 17,4% 28,7% 26,9% 27,0% 5,9% 54,6% 45,4% 3,6%  
Lugnet 1154 16,9% 28,1% 29,0% 26,0% 7,9% 47,8% 52,2% 2,9%  
Slätta 874 15,1% 40,3% 24,4% 20,3% 6,6% 48,5% 51,5% 1,1%  
Sundbornsbyn 1130 13,3% 29,7% 28,0% 29,0% 5,6% 49,6% 50,4% 1,8%  
Ångbryggeriet 956 25,8% 29,4% 19,5% 25,3% 4,5% 45,7% 54,3% 2,1%  
Östanfors 972 22,6% 26,0% 30,3% 21,0% 7,1% 47,9% 52,1% 1,7%  
Falu Norra 22513 19,5% 28,7% 24,1% 27,7% 6,5% 49,1% 50,9% 3,3%

http://www.val.se