Val till kommunfullmäktige i Falun - Ålder och kön - Falu Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Aspeboda 1026 13,3% 37,8% 25,9% 23,0% 4,5% 53,4% 46,6% 1,4%  
Elsborg 1191 28,5% 27,5% 20,2% 23,8% 7,3% 47,1% 52,9% 7,4%  
Gruvan 1721 15,9% 31,3% 28,8% 23,9% 6,0% 49,9% 50,1% 2,7%  
Gruvriset 1772 19,0% 43,5% 20,2% 17,3% 6,4% 48,0% 52,0% 1,8%  
Hosjö Näs 1397 16,2% 36,2% 25,6% 22,0% 8,6% 50,3% 49,7% 3,2%  
Hosjö Sandviken 1149 16,9% 33,9% 27,6% 21,7% 7,3% 50,9% 49,1% 3,0%  
Hyttgården 1216 23,4% 25,0% 18,8% 32,8% 3,5% 48,2% 51,8% 2,3%  
Hälsingberg 1495 17,9% 31,1% 23,3% 27,6% 8,2% 49,4% 50,6% 3,3%  
Hälsinggården 1643 17,2% 31,3% 24,2% 27,2% 7,1% 49,4% 50,6% 4,1%  
Kristine 961 23,3% 28,2% 20,5% 28,0% 4,2% 46,5% 53,5% 2,5%  
Kvarnberget och Ö Främby 1654 23,5% 28,5% 26,3% 21,6% 5,3% 47,4% 52,6% 5,0%  
Källviken och V Främby 1211 19,3% 37,4% 22,6% 20,6% 8,3% 49,8% 50,2% 3,1%  
Kämparvet 1142 27,0% 20,9% 17,8% 34,3% 4,6% 46,6% 53,4% 3,2%  
Nedre Norslund 1253 24,1% 25,0% 21,5% 29,4% 7,7% 45,7% 54,3% 8,7%  
Stenslund 1288 14,8% 34,6% 25,9% 24,7% 8,0% 51,5% 48,5% 1,9%  
Vika 1341 14,6% 33,0% 27,9% 24,5% 5,3% 51,2% 48,8% 1,6%  
Övre Norslund 1178 17,8% 28,8% 26,7% 26,7% 5,9% 48,9% 51,1% 3,7%  
Falu Södra 22638 19,4% 31,7% 23,9% 25,0% 6,4% 49,1% 50,9% 3,5%

http://www.val.se