Val till kommunfullmäktige i Borlänge - Ålder och kön - Borlänge Andra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum - Mjälga 1574 23,4% 32,8% 24,1% 19,6% 6,2% 53,2% 46,8% 6,0%  
Domnarvet V 1816 20,1% 38,3% 24,4% 17,2% 7,2% 51,1% 48,9% 3,7%  
Domnarvet Ö 1284 13,2% 33,6% 22,7% 30,5% 4,9% 49,5% 50,5% 2,6%  
Färjegårdarna - Årby - Hytting 1625 12,8% 32,4% 23,9% 31,0% 5,5% 49,9% 50,1% 1,5%  
Gylle - Åselby 1493 15,0% 32,2% 25,9% 26,9% 6,0% 49,8% 50,2% 1,9%  
Gylletäppan 1408 17,5% 28,9% 23,9% 29,8% 4,6% 48,5% 51,5% 1,8%  
Hushagen - Forssa 1567 25,4% 26,5% 20,2% 27,9% 6,9% 47,6% 52,4% 2,7%  
Kyrkbygden - Söder Tuna 2047 16,8% 28,2% 24,7% 30,3% 5,7% 49,0% 51,0% 1,5%  
Ornäs 1409 15,6% 34,1% 28,2% 22,1% 6,2% 51,7% 48,3% 1,6%  
Torsång 1176 13,0% 33,0% 28,4% 25,6% 5,4% 51,4% 48,6% 1,3%  
Väster Tuna - Idkerberget 1427 16,1% 30,3% 28,7% 24,9% 7,0% 53,7% 46,3% 1,5%  
Östermalm 1909 29,7% 25,8% 20,8% 23,6% 7,3% 47,9% 52,1% 5,6%  
Borlänge Andra 18735 18,6% 31,2% 24,5% 25,7% 6,1% 50,2% 49,8% 2,7%

http://www.val.se